De drinkwaterprijs blijkt sinds 2005 fors gestegen. In 2011 bedroeg de totale waterprijs (btw inclusief) in België 3,85 euro per kubieke meter, 63,9 procent meer dan in 2005 (2,35 euro). Voornamelijk de toename van de zuiverings- en saneringskosten (+175,4 procent in 2011 ten opzichte van 2005) is hiervan de oorzaak. Volgens de FOD Economie zijn deze kosten het gevolg van de Europese Waterrichtlijn, die aan de basis ligt van de reorganisatie van de watersector in België. De omzetting van die Europese richtlijn naar regionaal recht heeft forse veranderingen in de sector teweeggebracht, ook voor de tariefstructuur. De stijging van de vaste (abonnements)kosten en van de uitgaven voor het eigenlijke waterverbruik bleef tussen 2005 en 2011 relatief beperkt tot respectievelijk 33,4 pct en 20,9 pct. Op regionaal niveau betaalde de verbruiker in 2011 het minste in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (3,42 euro per kubieke meter). In Vlaanderen bedroeg de totale waterprijs per kubieke meter gemiddeld 3,83 euro, in Wallonië 4,03 euro. De gemiddelde waterprijs steeg het sterkst in Vlaanderen: +69,3 pct in 2011 ten opzichte van 2005. In Wallonië en Brussel was de stijging wat beperkter, met respectievelijk +59,1 pct en +49,1 pct. (Zoonar/ise44)

De drinkwaterprijs blijkt sinds 2005 fors gestegen. In 2011 bedroeg de totale waterprijs (btw inclusief) in België 3,85 euro per kubieke meter, 63,9 procent meer dan in 2005 (2,35 euro). Voornamelijk de toename van de zuiverings- en saneringskosten (+175,4 procent in 2011 ten opzichte van 2005) is hiervan de oorzaak. Volgens de FOD Economie zijn deze kosten het gevolg van de Europese Waterrichtlijn, die aan de basis ligt van de reorganisatie van de watersector in België. De omzetting van die Europese richtlijn naar regionaal recht heeft forse veranderingen in de sector teweeggebracht, ook voor de tariefstructuur. De stijging van de vaste (abonnements)kosten en van de uitgaven voor het eigenlijke waterverbruik bleef tussen 2005 en 2011 relatief beperkt tot respectievelijk 33,4 pct en 20,9 pct. Op regionaal niveau betaalde de verbruiker in 2011 het minste in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (3,42 euro per kubieke meter). In Vlaanderen bedroeg de totale waterprijs per kubieke meter gemiddeld 3,83 euro, in Wallonië 4,03 euro. De gemiddelde waterprijs steeg het sterkst in Vlaanderen: +69,3 pct in 2011 ten opzichte van 2005. In Wallonië en Brussel was de stijging wat beperkter, met respectievelijk +59,1 pct en +49,1 pct. (Zoonar/ise44)