Al 3.019 werknemers hebben een aanvraag ingediend en de helft van die aanvragen werd al goedgekeurd. De rest van de aanvragen wordt momenteel bestudeerd. De regering had oorspronkelijk echter gerekend op 5.000 tot 15.000 vrijwillige vertrekken. In ruil voor het noodplan van 78 miljard euro van de Europese Unie dat in 2011 werd goedgekeurd, heeft Portugal zich ertoe verbonden besparingen door te voeren en het begrotingstekort in 2014 zo terug te dringen tot 4 procent van het bbp. De overheid hoopt in 2014 het aantal werknemers in de openbare diensten, die momenteel met 575.000 zijn, met 2 procent terug te schroeven. Sinds 2005 werden al 173.000 ambtenarenposten opgedoekt, waarvan 28.000 in de laatste twaalf maanden. Een volgende golf van vrijwillige vertrekken wordt in het onderwijs verwacht, waar het personeel tijd heeft tot eind februari om een aanvraag in te dienen. (Belga)

Al 3.019 werknemers hebben een aanvraag ingediend en de helft van die aanvragen werd al goedgekeurd. De rest van de aanvragen wordt momenteel bestudeerd. De regering had oorspronkelijk echter gerekend op 5.000 tot 15.000 vrijwillige vertrekken. In ruil voor het noodplan van 78 miljard euro van de Europese Unie dat in 2011 werd goedgekeurd, heeft Portugal zich ertoe verbonden besparingen door te voeren en het begrotingstekort in 2014 zo terug te dringen tot 4 procent van het bbp. De overheid hoopt in 2014 het aantal werknemers in de openbare diensten, die momenteel met 575.000 zijn, met 2 procent terug te schroeven. Sinds 2005 werden al 173.000 ambtenarenposten opgedoekt, waarvan 28.000 in de laatste twaalf maanden. Een volgende golf van vrijwillige vertrekken wordt in het onderwijs verwacht, waar het personeel tijd heeft tot eind februari om een aanvraag in te dienen. (Belga)