Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Eva Schram
door Eva Schram

Ierse premier Varadkar: Ierland tevreden met grensregeling

Het Brexit-ontwerpakkoord dat de Britse regering heeft goedgekeurd woensdag lijkt in overeenstemming met de Ierse doelstellingen bij de onderhandelingen. Dat zegt de Ierse premier Leo Varadkar.

Varadkar zegt nog steeds te hopen dat beide partijen 'een betere oplossing zullen vinden' voor de Ierse grens na de Brexit dan de 'backstop'-regeling uit het ontwerpakkoord.

De 'backstop', of vangnet, moet een harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland vermijden als de EU en Groot-Brittannië na afloop van de overgangsperiode nog geen nieuw handelsakkoord hebben.

Varadkar wijst erop dat het Goedevrijdagakkoord uit 1998, dat het Noord-Ierse vredesproces garandeert, een van de Ierse Brexit-prioriteiten was. Vrij verkeer over de grens heen, het 'herbevestigen van onze plaats in het hart van de EU' en het beschermen van de Ierse economie waren de andere. 'Voor al die punten hebben we vandaag een bevredigend resultaat', zegt Varadkar.

Eva Schram
door Eva Schram

Guy Verhofstadt: 'Akkoord maakt hechte relatie mogelijk'

In een eerste reactie op het ontwerp-brexitakkoord dat dinsdag werd bereikt en dat woensdag de steun kreeg van de Britse regering, laat Europees Parlementslid Guy Verhofstadt zich positief uit. Verhofstadt is in het parlement verantwoordelijk voor het brexit-dossier. Hij onderhandelde niet mee, maar omdat het parlement moet stemmen over het uiteindelijke akkoord, is het belang van zijn tussenkomst niet te onderschatten.

'Het akkoord dat is bereikt, maakt het mogelijk om een hechte relatie te behouden tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk', zegt Verhofstadt in een videoboodschap op Twitter en Facebook.

De voormalige Belgische premier wijst erop dat de absolute prioriteit van het parlement erin bestaat de burgerrechten te vrijwaren van EU-onderdanen die in het VK wonen.

Verhofstadt is ervan overtuigd dat de noodoplossing voor de Ierse grenskwestie (de 'backstop') die de onderhandelaars overeenkwamen ervoor zal zorgen dat er geen harde grens komt tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek en dat het Goedevrijdagakkoord wordt gerespecteerd.

Donderdag krijgt Verhofstadt van Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier alle details van het ontwerpakkoord te horen. 'Ik houd jullie dan verder op de hoogte', aldus Verhofstadt

Eva Schram
door Eva Schram

Europese Commissie: 'Er is pas een akkoord als er een akkoord is over alles'

Nu de Britse regering zich achter het ontwerpakkoord heeft geschaard, wordt de hele institutionele machinerie in werking gezet. Terwijl de onderhandelaars verder de hand leggen aan een gemeenschappelijke politieke verklaring over de toekomstige Brits-Europese relaties, vraagt Juncker de EU27 om te werken aan de goedkeuring van het brexitakkoord.

Het is nu aan Europese Raadsvoorzitter Donald Tusk om een extra Europese top over de brexit bijeen te roepen. 'Eens het terugtrekkingsakkoord goedgekeurd is door de Europese Raad, en voor het in werking kan treden, moet het goedgekeurd worden door de EU en het VK', luidt het in een mededeling van de Commissie.

In de EU is groen licht van de 27 lidstaten vereist, in het VK moet het Lagerhuis zich uitspreken.

'Er is pas een akkoord als er een akkoord is over alles', aldus de Commissie.

Eva Schram
door Eva Schram

Charles Michel: 'Het is vitaal dat het Verenigd Koninkrijk en Europa stabiele partners blijven'

De Europese en Britse onderhandelaars bereikten maandagavond al een ontwerpakkoord over de brexit, waarna de Britse regering het licht woensdagavond laat op groen zette.

Premier Charles Michel noemt de vooruitgang 'een belangrijke stap vooruit', maar waarschuwt wel voor al te groot enthousiasme. 'We zijn er nog niet', klinkt het.

Michel roept op om de teksten zorgvoldig te analyseren. De premier noemt het 'vitaal' dat het Verenigd Koninkrijk en Europa 'stabiele partners' blijven.

BelgaImage
© BelgaImage
Eva Schram
door Eva Schram

Onderhandelaar Barnier: 'Belangrijke stap gezet'

'We hebben een goede oplossing gevonden', kondigde Barnier woensdagavond aan. 'Het was belangrijk voor ons en voor Groot-Brittannië om dit degelijk te regelen.'

Het ontwerpakkoord over de brexit, een klepper van 585 pagina's, 'is doorspekt met het recht van de Europese Unie', zei hij. 'Het laat bedrijven en burgers toe om zich voor te bereiden op de brexit.'

De EU-hoofdonderhandelaar bevestigde dat het Verenigd Koninkrijk in de douane-unie blijft mochten Brussel en Londen tegen het einde van de overgangsperiode in december 2020 nog geen akkoord over een nieuwe handelsrelatie zouden hebben. Daarnaast krijgt Noord-Ierland een bijzonder statuut: dat deel van Groot-Brittannië zal zich moeten houden aan de regels van de eengemaakte markt die 'essentieel zijn om een harde grens met Ierland te vermijden', zei Barnier. Het gaat dan over landbouwgoederen en alle producten, zei hij. Diensten zitten daar dus niet in. Volgens de Fransman is het voorlopig akkoord 'in het belang van de Ierse en Noord-Ierse economieën'. Hij herhaalde wel dat het niet de bedoeling is om de backstop te gebruiken. 'Ons doel blijft om een nieuw akkoord te hebben voor het einde van de overgangsperiode'.

Het ontwerpakkoord omvat een clausule waarmee de overgangsperiode ook na eind december 2020 kan worden verlengd, een 'gezamenlijke beslissing' van de EU en Groot-Brittannië, zei Barnier. De Europese onderhandelaar begint 'vanaf morgen' met het voorbereidende werk met het oog op een definitieve deal. 'We gaan vanaf morgen met de 27 andere lidstaten en het Europees Parlement aan dat project werken. Het doel is om samen met het Verenigd Koninkrijk te landen met een akkoord op de Europese Raad.'

'We zitten op een belangrijk moment in deze onderhandelingen. Er blijft nog veel, veel werk op de plank. Ik weet dat de weg nog lang is en misschien ook moeilijk om een ordentelijke terugtrekking van Groot-Brittannië te bewerkstelligen en een ambitieus partnerschap op poten te zetten', maar Barnier blijft werken met dezelfde instelling als voorheen. 'Het Verenigd Koninkrijk blijft onze vriend, onze partner en onze bondgenoot.'

Barnier is er ook van overtuigd dat het onderhandelen van een handelsakkoord met de Britten heel wat minder tijd in beslag zal nemen dan normaal het geval is met andere landen. 'Dit waren uitzonderlijke onderhandelingen met een land waar we erg dicht bij staan. Dit is een ecosysteem dat we samen opgebouwd hebben. Dus we hebben geen startpunt dat erg veraf staat', zei hij. 'Ik denk niet dat dit evenveel tijd zal nodig hebben als handelsakkoorden met landen die veel verder weg zijn.'

Donderdagochtend voor 8 uur heeft de EU-onderhandelaar al een overleg met Europees president Donald Tusk. Zowel hij als Europees president Jean-Claude Juncker hebben verklaard dat er 'beslissende vooruitgang' is geboekt, een signaal om een Europese top bijeen te roepen. Als het akkoord groen licht krijgt van de Europese staatshoofden en regeringsleiders, moeten ook het Europees en Brits parlement hun zegen nog geven.

Vooral dat laatste lijkt een serieuze uitdaging te zullen worden. Daar wilde Barnier woensdag niet al te veel kwijt. 'Zoals het nu in de tekst staat, is een gezamenlijk akoord nodig. Het politieke debat dat zich binnen het Verenigd Koninkrijk voltrekt volg ik op de voet, het is spannend en interessant. Maar verder laat ik me daar niet over uit.'