"Na een diepgaand onderzoek heeft de Bijzondere Belastinginspectie ingestemd met het vonnis. De dochters van GDF Suez zijn zowel in Luxemburg als in België op een volledig legale manier te werk gegaan." Daarnaast brengt het Franse bedrijf ook in herinnering dat "de geviseerde financiële inkomsten die wel zijn onderworpen aan de bedrijfsbelasting in Luxemburg, zijn vrijgesteld van belasting in België, conform de voorwaarden van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg." Het bedrijf wijst erop dat zijn dochters "de belastingen in Luxemburg en de door de Belgische fiscus gevraagde betwiste belasting betaald hebben, wat de dochterbedrijven vervolgens voor de bevoegde rechtbank hebben aangevochten". (Belga)

"Na een diepgaand onderzoek heeft de Bijzondere Belastinginspectie ingestemd met het vonnis. De dochters van GDF Suez zijn zowel in Luxemburg als in België op een volledig legale manier te werk gegaan." Daarnaast brengt het Franse bedrijf ook in herinnering dat "de geviseerde financiële inkomsten die wel zijn onderworpen aan de bedrijfsbelasting in Luxemburg, zijn vrijgesteld van belasting in België, conform de voorwaarden van het dubbelbelastingverdrag tussen België en Luxemburg." Het bedrijf wijst erop dat zijn dochters "de belastingen in Luxemburg en de door de Belgische fiscus gevraagde betwiste belasting betaald hebben, wat de dochterbedrijven vervolgens voor de bevoegde rechtbank hebben aangevochten". (Belga)