De directies van de toeleveranciers kregen vrijdag een eisenbundel voorgeschoteld, waarin onder meer wordt aangedrongen op de vernietiging van het akkoord rond werkhervatting, de betaling van niet-erkende stakingsdagen en de snelle opstart van het sociaal overleg. Alleen op die laatste wens gaan de directies nu dieper in. "We hebben vastgesteld dat de hoofdafgevaardigden zich hebben verenigd in wat door hen wordt voorgesteld als een 'actiecomité toeleveranciers', wat afwijkt van het wettelijk kader voor sociaal overleg", stellen ze. "Dit kan alleen aanvatten met de sociale partners, dus met de secretarissen en de afgevaardigden. We dringen aan om dit te doen gelijklopend met Ford Genk, dus liefst al vanaf volgende maandag." De sociale partners zullen nu door de directies worden uitgenodigd om in eerste instantie de onderhandelingskalender voor de komende weken vast te leggen. Om dit alles in een sereen klimaat te laten verlopen, wordt tevens opgeroepen om de productie zo snel mogelijk te hervatten. Het is nu de vraag of het 'actiecomité toeleveranciers' dit signaal voldoende zal vinden om maandag opnieuw aan het werk te gaan, en zo dus ook de productie bij Ford Genk mogelijk zal maken. (NAJ)

De directies van de toeleveranciers kregen vrijdag een eisenbundel voorgeschoteld, waarin onder meer wordt aangedrongen op de vernietiging van het akkoord rond werkhervatting, de betaling van niet-erkende stakingsdagen en de snelle opstart van het sociaal overleg. Alleen op die laatste wens gaan de directies nu dieper in. "We hebben vastgesteld dat de hoofdafgevaardigden zich hebben verenigd in wat door hen wordt voorgesteld als een 'actiecomité toeleveranciers', wat afwijkt van het wettelijk kader voor sociaal overleg", stellen ze. "Dit kan alleen aanvatten met de sociale partners, dus met de secretarissen en de afgevaardigden. We dringen aan om dit te doen gelijklopend met Ford Genk, dus liefst al vanaf volgende maandag." De sociale partners zullen nu door de directies worden uitgenodigd om in eerste instantie de onderhandelingskalender voor de komende weken vast te leggen. Om dit alles in een sereen klimaat te laten verlopen, wordt tevens opgeroepen om de productie zo snel mogelijk te hervatten. Het is nu de vraag of het 'actiecomité toeleveranciers' dit signaal voldoende zal vinden om maandag opnieuw aan het werk te gaan, en zo dus ook de productie bij Ford Genk mogelijk zal maken. (NAJ)