In de butylrubberfabriek in Zwijndrecht, waar rubber gemaakt wordt voor de binnenvoering van banden, staken de arbeiders al sinds 6 maart. Een week eerder had een tweederde meerderheid het voorstel voor een nieuwe cao weggestemd. Sindsdien is een patstelling ontstaan. De directie zegt nu zelf een aantal punten van de oude cao op, zoals op het vlak van tijdskrediet voor deeltijds werkenden. De maatregel zou wel vooral voor nog aan te werven werknemers gelden. "Het is onze verantwoordelijkheid om de concurrentiekracht van deze fabriek te behouden", verklaart afgevaardigd bestuurder Eddy Walraven. "Wij hopen hiermee voldoende ruimte te creëren om met nieuwe inzichten en ideeën tot een nieuwe reguliere cao te komen." De directie zegt verder bereid te blijven tot overleg, maar eerst de reactie van de vakbonden af te wachten. Die vakbonden reageren donderdag alvast erg negatief. "Lanxess toont opnieuw aan dat sociaal overleg voor hen blijkbaar niet nodig is", zegt ABVV-secretaris Patrick Lodewijckx. "Dat is precies de reden waarom er momenteel gestaakt wordt." Ook ACV-secretaris Inge Paeshuys is verontwaardigd. "Dit is olie op het vuur", vindt ze. "Wij blijven beschikbaar voor overleg, maar dan wel om verbeteringen aan het voorstel aan te brengen en niet om verworvenheden uit het verleden in te trekken." (Belga)

In de butylrubberfabriek in Zwijndrecht, waar rubber gemaakt wordt voor de binnenvoering van banden, staken de arbeiders al sinds 6 maart. Een week eerder had een tweederde meerderheid het voorstel voor een nieuwe cao weggestemd. Sindsdien is een patstelling ontstaan. De directie zegt nu zelf een aantal punten van de oude cao op, zoals op het vlak van tijdskrediet voor deeltijds werkenden. De maatregel zou wel vooral voor nog aan te werven werknemers gelden. "Het is onze verantwoordelijkheid om de concurrentiekracht van deze fabriek te behouden", verklaart afgevaardigd bestuurder Eddy Walraven. "Wij hopen hiermee voldoende ruimte te creëren om met nieuwe inzichten en ideeën tot een nieuwe reguliere cao te komen." De directie zegt verder bereid te blijven tot overleg, maar eerst de reactie van de vakbonden af te wachten. Die vakbonden reageren donderdag alvast erg negatief. "Lanxess toont opnieuw aan dat sociaal overleg voor hen blijkbaar niet nodig is", zegt ABVV-secretaris Patrick Lodewijckx. "Dat is precies de reden waarom er momenteel gestaakt wordt." Ook ACV-secretaris Inge Paeshuys is verontwaardigd. "Dit is olie op het vuur", vindt ze. "Wij blijven beschikbaar voor overleg, maar dan wel om verbeteringen aan het voorstel aan te brengen en niet om verworvenheden uit het verleden in te trekken." (Belga)