De sociale onrust bij de liftenfabrikant ontstond een maand terug nadat de directie tijdens een ondernemingsraad gewag maakte van een nakende herstructurering. De vakbonden eisten sindsdien werkzekerheid en de stopzetting van het uitbesteden van werk. Dagenlang voerden de vakbondsmilitanten actie aan de poorten van het bedrijf. Na een personeelsvergadering twee weken terug stapten alle werknemers in betoging op naar het kantoor van de directie. De vakbonden dienden die dag tevens een stakingsaanzegging in. "De directie heeft ons vandaag verzekerd dat er momenteel geen dreiging is van ontslagen. Hiertoe werden reeds enkele maatregelen genomen. Tot eind 2014 garandeert de directie naar oplossingen te zoeken om eventuele daling van het werkvolume op te vangen. Het niet meer uitbesteden van werk is een van de mogelijke oplossingen", aldus De Ceukelier, die tevreden reageert op het bereikte akkoord. "Het akkoord biedt geen echte werkzekerheid, maar het zal de werknemers toch gerust stellen. We zijn op goede weg." Het akkoord wordt volgende week samen met de directie voorgelegd aan het personeel. Wanneer dit zal gebeuren is nog niet duidelijk. Bij Otis werken 210 arbeiders en 90 bedienden. (JDH)

De sociale onrust bij de liftenfabrikant ontstond een maand terug nadat de directie tijdens een ondernemingsraad gewag maakte van een nakende herstructurering. De vakbonden eisten sindsdien werkzekerheid en de stopzetting van het uitbesteden van werk. Dagenlang voerden de vakbondsmilitanten actie aan de poorten van het bedrijf. Na een personeelsvergadering twee weken terug stapten alle werknemers in betoging op naar het kantoor van de directie. De vakbonden dienden die dag tevens een stakingsaanzegging in. "De directie heeft ons vandaag verzekerd dat er momenteel geen dreiging is van ontslagen. Hiertoe werden reeds enkele maatregelen genomen. Tot eind 2014 garandeert de directie naar oplossingen te zoeken om eventuele daling van het werkvolume op te vangen. Het niet meer uitbesteden van werk is een van de mogelijke oplossingen", aldus De Ceukelier, die tevreden reageert op het bereikte akkoord. "Het akkoord biedt geen echte werkzekerheid, maar het zal de werknemers toch gerust stellen. We zijn op goede weg." Het akkoord wordt volgende week samen met de directie voorgelegd aan het personeel. Wanneer dit zal gebeuren is nog niet duidelijk. Bij Otis werken 210 arbeiders en 90 bedienden. (JDH)