Het sluizencomplex in Terneuzen is de toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en een onmisbare schakel voor het scheepvaartverkeer tussen Nederland, België en Frankrijk. Vlaanderen en Nederland kwamen eerder overeen om in het huidige sluizencomplex een tweede zestien meter diepe sluis te bouwen. Naast de opmaak van een milieu-effectenrapport volgen nog een reeks andere technische studies dit en volgend jaar. Verwacht wordt dat in 2016 bestekken uitgeschreven kunnen worden, met de bouw in 2017 gestart kan worden en het eerste schip in 2021 door de sluis vaart. De opmaak van een milieu-effectenrapport moet omwille van een aantal Natura 2000-gebieden. Samen met een reeks andere technische studies is het de bedoeling om tot een definitief trace te komen, momenteel zijn nog twaalf sluisvarianten in de running. Over de kostprijs voor Vlaanderen is nog geen zekerheid. "De ramingen volgens de Nederlandse methodiek komen op 930 miljoen euro, maar ik hoop en denk dat het minder zal zijn", aldus Daan Schalck, CEO van het Havenbedrijf Gent. Volgens het financieringsakkoord betaalt Nederland 141,9 miljoen euro, Vlaanderen de rest. Daarvan zal het Havenbedrijf allicht om en bij de 15 pct bijdragen, via reserves, een kapitaalverhoging met de nieuwe nv-structuur en externe financiering. Maandag 20 januari organiseert het project Grote Zeesluis Terneuzen een informatiemoment tussen 18.00 en 20.00 uur in het bezoekerscentrum van het Havenbedrijf Gent, aan de Rigakaai. De informatie is vanaf dinsdag te downloaden via de website www.zeesluisterneuzen.be (Belga)

Het sluizencomplex in Terneuzen is de toegangspoort naar de havens van Terneuzen en Gent en een onmisbare schakel voor het scheepvaartverkeer tussen Nederland, België en Frankrijk. Vlaanderen en Nederland kwamen eerder overeen om in het huidige sluizencomplex een tweede zestien meter diepe sluis te bouwen. Naast de opmaak van een milieu-effectenrapport volgen nog een reeks andere technische studies dit en volgend jaar. Verwacht wordt dat in 2016 bestekken uitgeschreven kunnen worden, met de bouw in 2017 gestart kan worden en het eerste schip in 2021 door de sluis vaart. De opmaak van een milieu-effectenrapport moet omwille van een aantal Natura 2000-gebieden. Samen met een reeks andere technische studies is het de bedoeling om tot een definitief trace te komen, momenteel zijn nog twaalf sluisvarianten in de running. Over de kostprijs voor Vlaanderen is nog geen zekerheid. "De ramingen volgens de Nederlandse methodiek komen op 930 miljoen euro, maar ik hoop en denk dat het minder zal zijn", aldus Daan Schalck, CEO van het Havenbedrijf Gent. Volgens het financieringsakkoord betaalt Nederland 141,9 miljoen euro, Vlaanderen de rest. Daarvan zal het Havenbedrijf allicht om en bij de 15 pct bijdragen, via reserves, een kapitaalverhoging met de nieuwe nv-structuur en externe financiering. Maandag 20 januari organiseert het project Grote Zeesluis Terneuzen een informatiemoment tussen 18.00 en 20.00 uur in het bezoekerscentrum van het Havenbedrijf Gent, aan de Rigakaai. De informatie is vanaf dinsdag te downloaden via de website www.zeesluisterneuzen.be (Belga)