De prijsverhoging bij de dienstencheques op 1 januari 2013 (van 7,5 naar 8,5 euro per stuk), zorgde reeds voor een stormloop voor Nieuwjaar (+27 pct). Eenmaal die cheques opgebruikt in de eerste maanden van vorig jaar, zette de stijging zich voort. Het aantal gebruikers van dienstencheques nam over het hele jaar toe met 5,7 pct, het aantal terugbetaalde cheques steeg met 6 pct, tot meer dan 121 miljoen stuks. Ook de uitgaven voor de RVA lagen 2,6 pct hoger dan in 2012. "Maar de groei is wel een pak minder dan de voorgaande jaren", verklaarde administrateur-generaal Georges Carlens. De voorbije jaren stegen de uitgaven steeds met meer dan 10 procent, in 2005 en 2006 verdubbelde de kost zelfs voor de overheid. De hervorming van de dienstencheques zorgde dan weer wel voor een daling van het aantal ondernemingen dat actief is in de sector. Hun aantal daalde met 6,4 pct tot 2.577. Vooral de eerste aanvragen tot erkenning stuikten in elkaar: tot 96 in plaats van 494 aanvragen in 2012. De eisen die de overheid oplegt, zijn dan ook een pak strenger geworden. De RVA voerde ook het aantal controles in de sector op, van 668 in 2012 tot 936 vorig jaar. In ruim de helft (489) van de gevallen werd een inbreuk vastgesteld. In 136 dossiers werd geld teruggevorderd, voor in totaal bijna 22 miljoen euro. (Belga)

De prijsverhoging bij de dienstencheques op 1 januari 2013 (van 7,5 naar 8,5 euro per stuk), zorgde reeds voor een stormloop voor Nieuwjaar (+27 pct). Eenmaal die cheques opgebruikt in de eerste maanden van vorig jaar, zette de stijging zich voort. Het aantal gebruikers van dienstencheques nam over het hele jaar toe met 5,7 pct, het aantal terugbetaalde cheques steeg met 6 pct, tot meer dan 121 miljoen stuks. Ook de uitgaven voor de RVA lagen 2,6 pct hoger dan in 2012. "Maar de groei is wel een pak minder dan de voorgaande jaren", verklaarde administrateur-generaal Georges Carlens. De voorbije jaren stegen de uitgaven steeds met meer dan 10 procent, in 2005 en 2006 verdubbelde de kost zelfs voor de overheid. De hervorming van de dienstencheques zorgde dan weer wel voor een daling van het aantal ondernemingen dat actief is in de sector. Hun aantal daalde met 6,4 pct tot 2.577. Vooral de eerste aanvragen tot erkenning stuikten in elkaar: tot 96 in plaats van 494 aanvragen in 2012. De eisen die de overheid oplegt, zijn dan ook een pak strenger geworden. De RVA voerde ook het aantal controles in de sector op, van 668 in 2012 tot 936 vorig jaar. In ruim de helft (489) van de gevallen werd een inbreuk vastgesteld. In 136 dossiers werd geld teruggevorderd, voor in totaal bijna 22 miljoen euro. (Belga)