Uit het jaarverslag dat Dexia online publiceerde, blijkt dat CEO Pierre Mariani in 2010 ongeveer evenveel verdiende als in 2009: ongeveer 2 miljoen euro (vast en variabel). Zijn variabel loon daalde met 200.000 euro tot 600.000 euro, maar dat werd gecompenseerd door de invoering van een 'functiepremie' ter waarde van 200.000 euro.

De beslissing van de raad van bestuur van Dexia oogst veel kritiek. Zolang een bank overheidssteun geniet, mag zij geen bonussen uitkeren, werd de voorbije weken de gangbare mening. Toch zijn er elementen die aantonen dat Dexia al wat lessen trok uit het debacle van het verleden.

In de eerste plaats wordt de variabele verloning verlaagd. Dat deze bonusverlaging gecompenseerd wordt door de uitkering van een functiepremie bewijst wat Trends altijd al geschreven heeft. Minder variabel loon leidt alleen maar tot een stijging van het vaste deel van de bezoldiging. Er is nu eenmaal een markt voor CEO's waarbij de loonvorming gebeurt via sectoriële en internationale benchmarking. Je kunt daar tegen zijn of de lonen in absolute termen te hoog vinden, maar goede CEO's hebben altijd een prijskaartje. Dexia zorgt er in elk geval voor dat het globale bezoldigingspakket van zijn top niet toeneemt en beweert dat de bezoldigingen van zijn management onder het marktgemiddelde liggen.

Ten tweede spreidt Dexia de uitkering van de variabele bezoldigingen van de leden van zijn directiecomité over een periode van 4 jaar. Dit beleid moet het toelaten onterecht toegekende bonussen terug te eisen en is een kernelement van een verstandig bonusbeleid.

Ten derde koppelt Dexia de variabele beloning van zijn directieleden aan de uitvoering van het door de EU goedgekeurde herstructureringsplan. Dat voorziet in de afbouw van de risico's, de obligatieportefeuille uit het verleden en het balanstotaal. Ook daar geeft Dexia een goed voorbeeld: het is aan te bevelen om bonussen niet automatisch aan de winstevolutie of de beurskoers te koppelen. Dan stimuleer je kortetermijnrisicogedrag. Als bonussen ook gekoppeld worden aan andere doelstellingen zoals de verbetering van de liquiditeit of de afbouw van de schuldenlast stimuleer je precies risicoavers gedrag en een langetermijnvisie. Net wat Dexia nodig heeft.

Het wordt voor vele aandeelhouders nog even wennen: een CEO die een stabiel of hoger loon krijgt ondanks dalende resultaten, maar gewoon omdat hij andere doelstellingen waargemaakt heeft. Het creëren van aandeelhouderswaarde mag niet de enige parameter zijn voor de verloning van de CEO.

Voor alle roepers op internetfora is er deze raad: het heeft geen zin Pierre Mariani met de zonden van zijn voorgangers te overladen Hij is net binnengehaald om schoon schip te maken en de shit uit het verleden op te kuisen. Van hem verwachten we dat hij erin slaagt een huzarenstukje op te voeren: van Dexia tegen 2014 weer een gezonde bank maken met een evenwichtige financiering, die groeit, mensen aanwerft en aandeelhouderswaarde creëert. Maar voor die zware taak zou die man vooral niet beloond mogen worden?

Uit het jaarverslag dat Dexia online publiceerde, blijkt dat CEO Pierre Mariani in 2010 ongeveer evenveel verdiende als in 2009: ongeveer 2 miljoen euro (vast en variabel). Zijn variabel loon daalde met 200.000 euro tot 600.000 euro, maar dat werd gecompenseerd door de invoering van een 'functiepremie' ter waarde van 200.000 euro. De beslissing van de raad van bestuur van Dexia oogst veel kritiek. Zolang een bank overheidssteun geniet, mag zij geen bonussen uitkeren, werd de voorbije weken de gangbare mening. Toch zijn er elementen die aantonen dat Dexia al wat lessen trok uit het debacle van het verleden. In de eerste plaats wordt de variabele verloning verlaagd. Dat deze bonusverlaging gecompenseerd wordt door de uitkering van een functiepremie bewijst wat Trends altijd al geschreven heeft. Minder variabel loon leidt alleen maar tot een stijging van het vaste deel van de bezoldiging. Er is nu eenmaal een markt voor CEO's waarbij de loonvorming gebeurt via sectoriële en internationale benchmarking. Je kunt daar tegen zijn of de lonen in absolute termen te hoog vinden, maar goede CEO's hebben altijd een prijskaartje. Dexia zorgt er in elk geval voor dat het globale bezoldigingspakket van zijn top niet toeneemt en beweert dat de bezoldigingen van zijn management onder het marktgemiddelde liggen. Ten tweede spreidt Dexia de uitkering van de variabele bezoldigingen van de leden van zijn directiecomité over een periode van 4 jaar. Dit beleid moet het toelaten onterecht toegekende bonussen terug te eisen en is een kernelement van een verstandig bonusbeleid. Ten derde koppelt Dexia de variabele beloning van zijn directieleden aan de uitvoering van het door de EU goedgekeurde herstructureringsplan. Dat voorziet in de afbouw van de risico's, de obligatieportefeuille uit het verleden en het balanstotaal. Ook daar geeft Dexia een goed voorbeeld: het is aan te bevelen om bonussen niet automatisch aan de winstevolutie of de beurskoers te koppelen. Dan stimuleer je kortetermijnrisicogedrag. Als bonussen ook gekoppeld worden aan andere doelstellingen zoals de verbetering van de liquiditeit of de afbouw van de schuldenlast stimuleer je precies risicoavers gedrag en een langetermijnvisie. Net wat Dexia nodig heeft. Het wordt voor vele aandeelhouders nog even wennen: een CEO die een stabiel of hoger loon krijgt ondanks dalende resultaten, maar gewoon omdat hij andere doelstellingen waargemaakt heeft. Het creëren van aandeelhouderswaarde mag niet de enige parameter zijn voor de verloning van de CEO. Voor alle roepers op internetfora is er deze raad: het heeft geen zin Pierre Mariani met de zonden van zijn voorgangers te overladen Hij is net binnengehaald om schoon schip te maken en de shit uit het verleden op te kuisen. Van hem verwachten we dat hij erin slaagt een huzarenstukje op te voeren: van Dexia tegen 2014 weer een gezonde bank maken met een evenwichtige financiering, die groeit, mensen aanwerft en aandeelhouderswaarde creëert. Maar voor die zware taak zou die man vooral niet beloond mogen worden?