Maurits' broer Michiel verdedigde in mei 2010 een doctoraat over "Epigenetica en transgenerationele effecten van toxische stress in de watervlo" bij het Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie). Zijn andere broer Martijn doctoreerde in december 2010 over "Omgevings- en genetische aspecten van bovengronds-ondergrondse interacties in het Ammophila arenaria systeem" aan de vakgroep Biologie (faculteit Wetenschappen). Maurits Vandegehuchte doctoreert aan het Labo Plantecologie (vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie) en verdedigt vrijdag zijn proefschrift. Onder het promotorschap van professor Kathy Steppe onderzocht Maurits Vandegehuchte hoe de sapstroom in bomen en het watergehalte in stammen gemeten kan worden. "Net als koolstof is water voor planten onmisbaar om te ontwikkelen en te groeien", aldus Vandegehuchte. Wereldwijd worden verschillende meetmethoden gebruikt om het watergehalte in planten op te volgen en om vegetatiemodellen te valideren. Maurits Vandegehuchte onderzocht de accuraatheid en toepasbaarheid van de belangrijkste meetmethoden. Als antwoord op de problemen die daarbij opdoken, ontwikkelde hij een nieuwe methode "Sapflow+". Tijdens veldonderzoek naar de waterhuishouding van twee mangrovesoorten kwam hij tot de conclusie dat de twee soorten weliswaar samen voorkomen en dus beïnvloed worden door dezelfde omgevingsomstandigheden, maar toch een ander patroon vertonen op het vlak van watergebruik. (Belga)

Maurits' broer Michiel verdedigde in mei 2010 een doctoraat over "Epigenetica en transgenerationele effecten van toxische stress in de watervlo" bij het Laboratorium voor Milieutoxicologie en Aquatische Ecologie (vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie). Zijn andere broer Martijn doctoreerde in december 2010 over "Omgevings- en genetische aspecten van bovengronds-ondergrondse interacties in het Ammophila arenaria systeem" aan de vakgroep Biologie (faculteit Wetenschappen). Maurits Vandegehuchte doctoreert aan het Labo Plantecologie (vakgroep Toegepaste Ecologie en Milieubiologie) en verdedigt vrijdag zijn proefschrift. Onder het promotorschap van professor Kathy Steppe onderzocht Maurits Vandegehuchte hoe de sapstroom in bomen en het watergehalte in stammen gemeten kan worden. "Net als koolstof is water voor planten onmisbaar om te ontwikkelen en te groeien", aldus Vandegehuchte. Wereldwijd worden verschillende meetmethoden gebruikt om het watergehalte in planten op te volgen en om vegetatiemodellen te valideren. Maurits Vandegehuchte onderzocht de accuraatheid en toepasbaarheid van de belangrijkste meetmethoden. Als antwoord op de problemen die daarbij opdoken, ontwikkelde hij een nieuwe methode "Sapflow+". Tijdens veldonderzoek naar de waterhuishouding van twee mangrovesoorten kwam hij tot de conclusie dat de twee soorten weliswaar samen voorkomen en dus beïnvloed worden door dezelfde omgevingsomstandigheden, maar toch een ander patroon vertonen op het vlak van watergebruik. (Belga)