De versterkte degressiviteit van de uitkeringen houdt in dat het uitkeringsbedrag, als gevolg van de hervorming van de werkloosheidsverzekering in 2012, sterker en sneller gaat afnemen met de werkloosheidsduur. Uit de studie blijkt dat vóór de hervorming het armoederisico van de werkloze en zijn gezin toenam van 16,2 procent na dertien maanden tot 21,5 procent na 61 maanden. Na de hervorming blijkt die toename veel sterker: het armoederisico is na 61 maanden gestegen tot 28 procent, of bijna een derde hoger. "De werklozen die na de hervorming niet terug aan de slag geraken zijn inderdaad de verliezers, zeker als de werkloosheidsuitkering hun enige bron van inkomen is", heet het in de studie van de CRB. De hervorming heeft het belang voor de werkloze versterkt om snel weer aan de slag te kunnen. Werklozen hebben er geen belang bij langdurig werkloos te blijven: de meeropbrengsten van wedertewerkstelling nemen sterker en sneller toe met de werkloosheidsduur. Een werkloze die na 61 maanden het werk hervat ziet zijn netto inkomen met 74 procent stijgen, tegen een meeropbrengst van 64,3 procent voor de hervorming. (Belga)

De versterkte degressiviteit van de uitkeringen houdt in dat het uitkeringsbedrag, als gevolg van de hervorming van de werkloosheidsverzekering in 2012, sterker en sneller gaat afnemen met de werkloosheidsduur. Uit de studie blijkt dat vóór de hervorming het armoederisico van de werkloze en zijn gezin toenam van 16,2 procent na dertien maanden tot 21,5 procent na 61 maanden. Na de hervorming blijkt die toename veel sterker: het armoederisico is na 61 maanden gestegen tot 28 procent, of bijna een derde hoger. "De werklozen die na de hervorming niet terug aan de slag geraken zijn inderdaad de verliezers, zeker als de werkloosheidsuitkering hun enige bron van inkomen is", heet het in de studie van de CRB. De hervorming heeft het belang voor de werkloze versterkt om snel weer aan de slag te kunnen. Werklozen hebben er geen belang bij langdurig werkloos te blijven: de meeropbrengsten van wedertewerkstelling nemen sterker en sneller toe met de werkloosheidsduur. Een werkloze die na 61 maanden het werk hervat ziet zijn netto inkomen met 74 procent stijgen, tegen een meeropbrengst van 64,3 procent voor de hervorming. (Belga)