Sinds de wet op het eenheidsstatuut van kracht is (1 januari), bestaat er onduidelijkheid over de verhoogde opzegtermijnen waar een deel van de werknemers recht op zou hebben. Het gaat om mensen die jonger zijn dan 45 jaar en meer dan 10 jaar dienst hebben. Zij kunnen door de toepassing van de nieuwe wet mogelijk twee tot acht weken meer opzegvergoeding (en dus loon) krijgen dan nu is voorzien. Voor de anderen is de huidige regeling gunstiger, en vormt de invoering van de nieuwe wet dus geen struikelblok. Of de arbeiders van Ford Genk en de toeleveraars hier daadwerkelijk recht op hebben, zal bepaald worden door drie onafhankelijke en anonieme juristen, die worden aangesteld door de sociaal bemiddelaar en worden betaald door Ford. Zij moeten de cao interpreteren, de opmerkingen van alle partijen verwerken en voor 10 september klaar zijn met hun huiswerk. De bonden en directies zullen zich schikken naar het oordeel van deze expertencommissie. Als de uitkomst een voordeel inhoudt voor de arbeiders van Ford Genk en de grote toeleveranciers, zal dat ook voor de kleinere toeleveranciers worden geëist. (Belga)

Sinds de wet op het eenheidsstatuut van kracht is (1 januari), bestaat er onduidelijkheid over de verhoogde opzegtermijnen waar een deel van de werknemers recht op zou hebben. Het gaat om mensen die jonger zijn dan 45 jaar en meer dan 10 jaar dienst hebben. Zij kunnen door de toepassing van de nieuwe wet mogelijk twee tot acht weken meer opzegvergoeding (en dus loon) krijgen dan nu is voorzien. Voor de anderen is de huidige regeling gunstiger, en vormt de invoering van de nieuwe wet dus geen struikelblok. Of de arbeiders van Ford Genk en de toeleveraars hier daadwerkelijk recht op hebben, zal bepaald worden door drie onafhankelijke en anonieme juristen, die worden aangesteld door de sociaal bemiddelaar en worden betaald door Ford. Zij moeten de cao interpreteren, de opmerkingen van alle partijen verwerken en voor 10 september klaar zijn met hun huiswerk. De bonden en directies zullen zich schikken naar het oordeel van deze expertencommissie. Als de uitkomst een voordeel inhoudt voor de arbeiders van Ford Genk en de grote toeleveranciers, zal dat ook voor de kleinere toeleveranciers worden geëist. (Belga)