Wat is de huidige situatie? Een werknemer die beslist om minder uren te werken, ziet zijn aantal vakantiedagen onmiddellijk verminderd. Maar omgekeerd, als hij meer uren gaat werken, heeft hij niet meteen recht op vier weken vakantie als gevolg van zijn tewerkstelling als deeltijdse werknemer in het vorige jaar. Daar zou nu een einde aan moeten komen, dankzij het positieve advies van de NAR. De maatregel is een uitloper van een Europese richtlijn die bepaalt dat elke werknemer die begint te werken recht heeft op minstens vier weken vakantie. Deze richtlijn werd ingevoerd op 1 april 2012, maar gold toen enkel voor diegenen die het jaar voordien volledig inactief waren. Dat recht wordt nu uitgebreid naar deeltijdse werknemers. Concreet geldt de maatregel voor werknemers die van een deeltijds naar een voltijds regime gaan, of die hun uurrooster met minstens 20 procent van de normale arbeidstijd verhogen ten opzichte van het voorgaande arbeidsjaar. (Belga)

Wat is de huidige situatie? Een werknemer die beslist om minder uren te werken, ziet zijn aantal vakantiedagen onmiddellijk verminderd. Maar omgekeerd, als hij meer uren gaat werken, heeft hij niet meteen recht op vier weken vakantie als gevolg van zijn tewerkstelling als deeltijdse werknemer in het vorige jaar. Daar zou nu een einde aan moeten komen, dankzij het positieve advies van de NAR. De maatregel is een uitloper van een Europese richtlijn die bepaalt dat elke werknemer die begint te werken recht heeft op minstens vier weken vakantie. Deze richtlijn werd ingevoerd op 1 april 2012, maar gold toen enkel voor diegenen die het jaar voordien volledig inactief waren. Dat recht wordt nu uitgebreid naar deeltijdse werknemers. Concreet geldt de maatregel voor werknemers die van een deeltijds naar een voltijds regime gaan, of die hun uurrooster met minstens 20 procent van de normale arbeidstijd verhogen ten opzichte van het voorgaande arbeidsjaar. (Belga)