In de eerste ronde was Portugal nu het derde land dat een miljardenpakket aan steun krijgt, in ruil voor drastische besparingen en hervormingen. Griekenland en Ierland gingen Portugal voor, de vraag is of andere landen (Spanje?) in dit spoor nog gaan volgen.

De tweede ronde is aangesneden met Griekenland. Heel voorspelbaar blijkt nu dat dit land er niet uit geraakt. Een gebrek aan economische groei duwt het land in een vicieuze cirkel van recessie en deflatie.

Het staat buiten kijf dat met wat nu voorligt, Ierland en Portugal dezelfde weg op zullen gaan. En dus beginnen dan alle discussies over steun en beleidsingrepen van vooraf aan opnieuw.

Doorheen al deze discussies loopt nog een andere discussie, namelijk over de rol van de ECB. Sommigen vooral de zuiderse landen. willen dat de ECB massaler tussenkomt ter financiering van hun behoefte. Anderen, vooral Duitsland en Nederland en de top van de ECB willen daar niet van weten.

In de eerste ronde was Portugal nu het derde land dat een miljardenpakket aan steun krijgt, in ruil voor drastische besparingen en hervormingen. Griekenland en Ierland gingen Portugal voor, de vraag is of andere landen (Spanje?) in dit spoor nog gaan volgen. De tweede ronde is aangesneden met Griekenland. Heel voorspelbaar blijkt nu dat dit land er niet uit geraakt. Een gebrek aan economische groei duwt het land in een vicieuze cirkel van recessie en deflatie. Het staat buiten kijf dat met wat nu voorligt, Ierland en Portugal dezelfde weg op zullen gaan. En dus beginnen dan alle discussies over steun en beleidsingrepen van vooraf aan opnieuw. Doorheen al deze discussies loopt nog een andere discussie, namelijk over de rol van de ECB. Sommigen vooral de zuiderse landen. willen dat de ECB massaler tussenkomt ter financiering van hun behoefte. Anderen, vooral Duitsland en Nederland en de top van de ECB willen daar niet van weten.