'Het Overlegcomité, waar de beleidsniveaus in ons land gemeenschappelijke beslissingen nemen, heeft het licht op groen gezet voor de veiling van 5G-spectrum, en zet daarmee de deur open voor een vierde operator op de Belgische telecommarkt. De 5G-veiling vindt waarschijnlijk eind 2022 plaats. Slechts een beperkt deel van het 5G-spectrum zal worden gereserveerd voor een vierde telecomspeler, volgens een beslissing genomen door de federale ministerraad enige tijd geleden.

Die aanpak verlaagt de drempel voor bedrijven die zich bijvoorbeeld alleen op een specifiek marktsegment willen richten. Bij de veiling wordt spectrum voorbehouden voor een vierde operator, die zowel op de zakelijke als op de consumentenmarkt actief mag zijn. Het doel is eveneens de markt te laten concurreren en zo de prijzen voor de consument te verlagen en innovatie te stimuleren.

Op 21 oktober had de ministerraad de koninklijke besluiten voor de veiling van 5G-spectrum goedgekeurd. Die zijn nu op het overlegcomité besproken. De veiling zal modulair zijn. Het deel van het spectrum voor de potentiële nieuwe vierde telecomspeler is beperkt, om meer concurrentie op de telecommarkt mogelijk maken. Zo worden niet alleen bedrijven aangetrokken die oog hebben voor het grootste deel van het spectrum. Een eventuele vierde speler kan er immers voor kiezen zich uitsluitend op de b2b-markt te richten door slechts een deel van het 5G-spectrum te kopen. Dat biedt opportuniteiten voor zowel de zakelijke als de consumentenmarkt. Een modulaire aanpak zorgt voor een open markt. Zo kan er een telecomoperator komen die zich vooral op de zakelijke markt richt in een globale omgeving waar zowel de zakelijke als de consumentenmarkt goed bediend worden.

De strijd rond 5G is nog niet gestreden: snelheid blijft de inzet.

Nu de digitale overgang door de pandemie sterk versnelde, is de impact van de revolutie, veroorzaakt door het gebruik van grote hoeveelheden gegevens via nieuwe algoritmen, zo onmetelijk groot dat niemand het echt kan vatten. Data zijn alomtegenwoordig geworden, zowel in als buiten de bedrijven. Almaar meer bedrijven hebben aandacht voor de toegevoegde waarde van data waarmee ze hun bedrijfsprocessen optimaliseren en hun marktpositie versterken.

De bijkomende capaciteit en snelheid die 5G met zich brengt, is belangrijk voor de marketingsector, in een globale omgeving waar de grenzen tussen de b2b-markt en de consumentenmarkt vervagen. De marketeers dienen de bedrijven te ondersteunen in hun beleid door onder andere in te staan voor het inzamelen, analyseren, verwerken en verspreiden van massagegevens in real time volgens gestandaardiseerde automatische procedures, gebruikmakend van artificiële intelligentie.

En voor de consument, of beter gezegd de mens, gaat dat gepaard met een ongeziene digitaliseringsgolf. Zakelijk online vergaderen met Zoom, Microsoft Teams of Google Meet werd de norm voor thuiswerk en online videobellen met collega's. En elkeen ontdekte de voordelen van online kopen met de daaraan verbonden thuisleveringen. Het leven is veranderd.

Dat brengt eveneens een exponentiële groei in de vraag naar de beschikbaarheid van hoogwaardige betrouwbar ICT, zoals laptops, smartphones, tablets, internetverbindingen en samenwerkingssoftware. Daarvoor moet 5G de nodige capaciteit brengen, nu het 4G-netwerk op zijn grenzen begin te stuiten.

De complexe verdeling van de bevoegdheden inzake 5G over de vele beleidsniveaus in ons land blijft een probleem voor het vlekkeloos uitrollen van het 5G-netwerk tegen 2022. Verschillende regio's hanteren verschillende stralingsnormen. De ene regio duwt meer op de rem dan de andere. Het is belangrijk voor de bedrijven en hun klanten dat wij in het hele land over een geharmoniseerd netwerk kunnen beschikken inzake capaciteit en snelheid, opdat de ene regio niet een achterstaat op de andere. Het liefst in harmonie met de Europese normen, want digitalisering gebeurt over de landsgrenzen heen. De strijd is nog niet gestreden.

'Het Overlegcomité, waar de beleidsniveaus in ons land gemeenschappelijke beslissingen nemen, heeft het licht op groen gezet voor de veiling van 5G-spectrum, en zet daarmee de deur open voor een vierde operator op de Belgische telecommarkt. De 5G-veiling vindt waarschijnlijk eind 2022 plaats. Slechts een beperkt deel van het 5G-spectrum zal worden gereserveerd voor een vierde telecomspeler, volgens een beslissing genomen door de federale ministerraad enige tijd geleden.Die aanpak verlaagt de drempel voor bedrijven die zich bijvoorbeeld alleen op een specifiek marktsegment willen richten. Bij de veiling wordt spectrum voorbehouden voor een vierde operator, die zowel op de zakelijke als op de consumentenmarkt actief mag zijn. Het doel is eveneens de markt te laten concurreren en zo de prijzen voor de consument te verlagen en innovatie te stimuleren. Op 21 oktober had de ministerraad de koninklijke besluiten voor de veiling van 5G-spectrum goedgekeurd. Die zijn nu op het overlegcomité besproken. De veiling zal modulair zijn. Het deel van het spectrum voor de potentiële nieuwe vierde telecomspeler is beperkt, om meer concurrentie op de telecommarkt mogelijk maken. Zo worden niet alleen bedrijven aangetrokken die oog hebben voor het grootste deel van het spectrum. Een eventuele vierde speler kan er immers voor kiezen zich uitsluitend op de b2b-markt te richten door slechts een deel van het 5G-spectrum te kopen. Dat biedt opportuniteiten voor zowel de zakelijke als de consumentenmarkt. Een modulaire aanpak zorgt voor een open markt. Zo kan er een telecomoperator komen die zich vooral op de zakelijke markt richt in een globale omgeving waar zowel de zakelijke als de consumentenmarkt goed bediend worden.Nu de digitale overgang door de pandemie sterk versnelde, is de impact van de revolutie, veroorzaakt door het gebruik van grote hoeveelheden gegevens via nieuwe algoritmen, zo onmetelijk groot dat niemand het echt kan vatten. Data zijn alomtegenwoordig geworden, zowel in als buiten de bedrijven. Almaar meer bedrijven hebben aandacht voor de toegevoegde waarde van data waarmee ze hun bedrijfsprocessen optimaliseren en hun marktpositie versterken.De bijkomende capaciteit en snelheid die 5G met zich brengt, is belangrijk voor de marketingsector, in een globale omgeving waar de grenzen tussen de b2b-markt en de consumentenmarkt vervagen. De marketeers dienen de bedrijven te ondersteunen in hun beleid door onder andere in te staan voor het inzamelen, analyseren, verwerken en verspreiden van massagegevens in real time volgens gestandaardiseerde automatische procedures, gebruikmakend van artificiële intelligentie.En voor de consument, of beter gezegd de mens, gaat dat gepaard met een ongeziene digitaliseringsgolf. Zakelijk online vergaderen met Zoom, Microsoft Teams of Google Meet werd de norm voor thuiswerk en online videobellen met collega's. En elkeen ontdekte de voordelen van online kopen met de daaraan verbonden thuisleveringen. Het leven is veranderd.Dat brengt eveneens een exponentiële groei in de vraag naar de beschikbaarheid van hoogwaardige betrouwbar ICT, zoals laptops, smartphones, tablets, internetverbindingen en samenwerkingssoftware. Daarvoor moet 5G de nodige capaciteit brengen, nu het 4G-netwerk op zijn grenzen begin te stuiten.De complexe verdeling van de bevoegdheden inzake 5G over de vele beleidsniveaus in ons land blijft een probleem voor het vlekkeloos uitrollen van het 5G-netwerk tegen 2022. Verschillende regio's hanteren verschillende stralingsnormen. De ene regio duwt meer op de rem dan de andere. Het is belangrijk voor de bedrijven en hun klanten dat wij in het hele land over een geharmoniseerd netwerk kunnen beschikken inzake capaciteit en snelheid, opdat de ene regio niet een achterstaat op de andere. Het liefst in harmonie met de Europese normen, want digitalisering gebeurt over de landsgrenzen heen. De strijd is nog niet gestreden.