Het Brusselse hof van beroep wil in deze zaak wachten met een arrest tot er een uitspraak komt van het Europese Hof van Justitie. Die laatste uitspraak wordt pas in 2012 verwacht en aangezien België het enige land in de Europese Unie is met zo'n regeling, is de kans groot dat er een negatief verdict komt. De Europese Commissie adviseerde trouwens al om komaf te maken met de sperperiode.

Het is dus zeker niet voorbarig te concluderen dat de oubollige Belgische koopjesregeling nu wel heel dicht bij de prullenmand ligt. Driewerf hoera want die wetgeving slaat nergens op, tenzij voor wie de bescherming van de bestaande structuren tegen concurrentie hoog in het vaandel voert. De consument wordt zeker niet beter van de bestaande wetgeving, integendeel zelfs. Unizo is bang voor een stevige prijsconcurrentie die het hele jaar duurt. Maar wat is daaraan eigenlijk verkeerd?

Als instellingen als de OESO, het IMF en vele andere de sterke en zwakke punten van het Belgisch economisch bestel in kaart brengen, dan komt de reglementering die bestaat in onze distributiesector daarin steevast als een zwak punt naar voren. De soldenreglementering zoals we die vandaag kennen, maakt integraal deel uit van die zwakte. Ze remt de expansie af en van daaruit ook de tewerkstelling in de sector. Het valt te hopen dat er nu geen werk gemaakt wordt van een nieuwe reglementering met nog meer protectionisme en corporatisme.

Johan Van Overtveldt

Het Brusselse hof van beroep wil in deze zaak wachten met een arrest tot er een uitspraak komt van het Europese Hof van Justitie. Die laatste uitspraak wordt pas in 2012 verwacht en aangezien België het enige land in de Europese Unie is met zo'n regeling, is de kans groot dat er een negatief verdict komt. De Europese Commissie adviseerde trouwens al om komaf te maken met de sperperiode. Het is dus zeker niet voorbarig te concluderen dat de oubollige Belgische koopjesregeling nu wel heel dicht bij de prullenmand ligt. Driewerf hoera want die wetgeving slaat nergens op, tenzij voor wie de bescherming van de bestaande structuren tegen concurrentie hoog in het vaandel voert. De consument wordt zeker niet beter van de bestaande wetgeving, integendeel zelfs. Unizo is bang voor een stevige prijsconcurrentie die het hele jaar duurt. Maar wat is daaraan eigenlijk verkeerd? Als instellingen als de OESO, het IMF en vele andere de sterke en zwakke punten van het Belgisch economisch bestel in kaart brengen, dan komt de reglementering die bestaat in onze distributiesector daarin steevast als een zwak punt naar voren. De soldenreglementering zoals we die vandaag kennen, maakt integraal deel uit van die zwakte. Ze remt de expansie af en van daaruit ook de tewerkstelling in de sector. Het valt te hopen dat er nu geen werk gemaakt wordt van een nieuwe reglementering met nog meer protectionisme en corporatisme. Johan Van Overtveldt