Bedrijfsprocessen worden gedigitaliseerd, informatiesystemen en applicaties gaan naar de cloud en data staat virtueel opgeslagen zonder dat we besef hebben van haar locatie. Organisaties die niet over het absorberend vermogen beschikken om op een positieve manier om te gaan met de digitalisering zijn gedoemd te verdwijnen.

Binnen Antwerp Management School zien wij twee fundamentele kennisgebieden die organisaties moeten ontwikkelen om de digitale transformatie succesvol te realiseren en behouden.

Ten eerste dient een organisatie te streven naar een integratie van haar IT en bedrijfsstrategie en operationeel beheer (Business/IT Alignment). Het tijdperk dat we de strategie en het beheer van IT kunnen overlaten aan de IT'ers is dus voorbij. Dit vereist de nodige IT governance structuren en processen waarbinnen business en IT managers "end-to-end" de verantwoordelijkheid opnemen over het beheer van de gedigitaliseerde organisatie en bedrijfsprocessen in een cultuur van "IT - we do together".

Ten tweede vergt het snel inspelen op nieuwe innovaties een bepaalde wendbaarheid van de organisatie (Business Agility). Om die agility te realiseren moeten organisatiestructuren, bedrijfsprocessen en applicaties op zo'n manier ontworpen worden dat ze snelle veranderingen faciliteren in plaats van verhinderen. Laat voor organisaties anno 2014 beide pijlers echter de twee grootste bezorgheden zijn op IT management vlak, zoals recent aangetoond in een studie in België en in Europa .

Om organisaties te ondersteunen in de ontwikkeling van deze twee (en andere) kennisgebieden, heeft de Europese Commissie enkele jaren terug een E-Competence Framework (e-CF) ontwikkeld. Het e-CF tracht organisaties te voorzien van een duidelijk inzicht in de nodige e-competenties en definieert 5 e-competentiegebieden (Plannen, Bouwen, Uitvoeren, Mogelijk maken, Sturen) met daarbinnen 36 specifieke e-gerelateerde competenties. Om de twee grote management bezorgdheden beschreven in vorige paragraaf aan te pakken, definieert het e-CF de e-competentie "afstemming van business strategie en IT strategie" in het gebied Plannen. Binnen de gebieden "Plannen en Bouwen" kan Business Agility onder meer ontwikkeld worden vanuit de competenties "ontwerp van architectuur" en "ontwerp en ontwikkeling".

Volgens de Europese Commissie hebben organisaties nood aan mensen die beschikken over kennis en professionele vaardigheden zoals beschreven in de 36 e-competenties, om op die manier de technologische opportuniteiten te identificeren en optimaal in te zetten. Desalniettemin is de instroom in opleidingen waar bedrijfskundige en ICT aspecten gecombineerd worden onvoldoende, aldus Agoria . Door het structurele karakter van dit nijpend tekort zullen Vlaamse organisaties niet langer in staat zijn om in de toekomst stand te houden in de internationale concurrentiestrijd. Via het e-CF wil de Europese Commissie opleidings- en beroepsprofielen binnen de ICT arbeidsmarkt stroomlijnen en standaardiseren om zo de ontwikkeling van e-competenties te ondersteunen.

De digitale economie aanzien als toekomstmuziek is in elk geval niet langer een optie. Momenteel zijn Chief Digital Officers (CDO) nog een rariteit, maar Gartner voorspelt dat 25% van de organisaties een dergelijke functie zal hebben tegen 2015. Volgens MIT heeft een CDO de taak om sociale en digitale technologieën op een strategische wijze in te zetten ten behoeve van de volledige organisatie. Wederom staan business/IT alignment en business agility hierin centraal. Wil de CDO niet alleen staan, dan dringt de tijd om deze e-competenties te ontwikkelen tegen 2015.

Kim Maes - Researcher
Prof. dr. Steven De Haes - Academic Director
Pieter Brabants - Program Manager
Competence Center ITAG Research Institute
Antwerp Management School

Bedrijfsprocessen worden gedigitaliseerd, informatiesystemen en applicaties gaan naar de cloud en data staat virtueel opgeslagen zonder dat we besef hebben van haar locatie. Organisaties die niet over het absorberend vermogen beschikken om op een positieve manier om te gaan met de digitalisering zijn gedoemd te verdwijnen. Binnen Antwerp Management School zien wij twee fundamentele kennisgebieden die organisaties moeten ontwikkelen om de digitale transformatie succesvol te realiseren en behouden. Ten eerste dient een organisatie te streven naar een integratie van haar IT en bedrijfsstrategie en operationeel beheer (Business/IT Alignment). Het tijdperk dat we de strategie en het beheer van IT kunnen overlaten aan de IT'ers is dus voorbij. Dit vereist de nodige IT governance structuren en processen waarbinnen business en IT managers "end-to-end" de verantwoordelijkheid opnemen over het beheer van de gedigitaliseerde organisatie en bedrijfsprocessen in een cultuur van "IT - we do together". Ten tweede vergt het snel inspelen op nieuwe innovaties een bepaalde wendbaarheid van de organisatie (Business Agility). Om die agility te realiseren moeten organisatiestructuren, bedrijfsprocessen en applicaties op zo'n manier ontworpen worden dat ze snelle veranderingen faciliteren in plaats van verhinderen. Laat voor organisaties anno 2014 beide pijlers echter de twee grootste bezorgheden zijn op IT management vlak, zoals recent aangetoond in een studie in België en in Europa . Om organisaties te ondersteunen in de ontwikkeling van deze twee (en andere) kennisgebieden, heeft de Europese Commissie enkele jaren terug een E-Competence Framework (e-CF) ontwikkeld. Het e-CF tracht organisaties te voorzien van een duidelijk inzicht in de nodige e-competenties en definieert 5 e-competentiegebieden (Plannen, Bouwen, Uitvoeren, Mogelijk maken, Sturen) met daarbinnen 36 specifieke e-gerelateerde competenties. Om de twee grote management bezorgdheden beschreven in vorige paragraaf aan te pakken, definieert het e-CF de e-competentie "afstemming van business strategie en IT strategie" in het gebied Plannen. Binnen de gebieden "Plannen en Bouwen" kan Business Agility onder meer ontwikkeld worden vanuit de competenties "ontwerp van architectuur" en "ontwerp en ontwikkeling". Volgens de Europese Commissie hebben organisaties nood aan mensen die beschikken over kennis en professionele vaardigheden zoals beschreven in de 36 e-competenties, om op die manier de technologische opportuniteiten te identificeren en optimaal in te zetten. Desalniettemin is de instroom in opleidingen waar bedrijfskundige en ICT aspecten gecombineerd worden onvoldoende, aldus Agoria . Door het structurele karakter van dit nijpend tekort zullen Vlaamse organisaties niet langer in staat zijn om in de toekomst stand te houden in de internationale concurrentiestrijd. Via het e-CF wil de Europese Commissie opleidings- en beroepsprofielen binnen de ICT arbeidsmarkt stroomlijnen en standaardiseren om zo de ontwikkeling van e-competenties te ondersteunen. De digitale economie aanzien als toekomstmuziek is in elk geval niet langer een optie. Momenteel zijn Chief Digital Officers (CDO) nog een rariteit, maar Gartner voorspelt dat 25% van de organisaties een dergelijke functie zal hebben tegen 2015. Volgens MIT heeft een CDO de taak om sociale en digitale technologieën op een strategische wijze in te zetten ten behoeve van de volledige organisatie. Wederom staan business/IT alignment en business agility hierin centraal. Wil de CDO niet alleen staan, dan dringt de tijd om deze e-competenties te ontwikkelen tegen 2015. Kim Maes - Researcher Prof. dr. Steven De Haes - Academic Director Pieter Brabants - Program Manager Competence Center ITAG Research Institute Antwerp Management School