Maar vorige week hebben we al aangegeven dat we op korte termijn rekening moeten houden met een correctie op de beurzen. We zien duidelijke tekenen van stijgingsmoeheid. De doorgaans meevallende resultaten volstaan niet langer om de beursindices naar hogere niveaus te tillen.

We moeten er ons rekenschap van geven dat de klim van de voorbije 13 à 14 maanden uitzonderlijk was. Een herstelbeweging van 70% zonder één zware correctie is historisch gezien uitzonderlijk, bijna uniek zelfs. We moeten bovendien beseffen dat we zeker niet in een perfecte wereld leven. Aandelenbeleggers houden best rekening met het taaie karakter van de schuldenproblematiek in de westerse wereld. Het overgrote deel van de industrielanden gaat gebukt onder een lage economische groei. Groei (meer nationaal inkomen) is de beste manier om schulden af te betalen.

Dat botst echter frontaal met de eis van de financiële markten om sneller de begrotingstekorten af te bouwen om de oplopende schuldgraad (schulden ten opzichte van het bruto binnenlands product) enigszins aan banden te leggen.

Een aantal landen zal een evenwicht moeten zoeken tussen enerzijds zoveel mogelijk stimuleringsmaatregelen behouden om het prille economische herstel niet te fnuiken en anderzijds voldoende engagement tonen om de begrotingstekorten af te bouwen om zich niet de woede van de valuta- en obligatiehandelaren op de nek te halen. Dat besef dreigt de aandelenmarkten enige tijd aan banden te leggen en onder druk te zetten. Het reddingsplan voor Griekenland omvat niet langer 30 of 45, maar liefst 110 miljard euro. Een zeer pijnlijke operatie voor het Zuid-Europese land enerzijds en de Europese Unie en het IMF anderzijds. Dat is een gevolg van onder andere weken en maanden van dralen. Aan de Griekse bevolking worden haast niet te slikken offers gevraagd om tegen 2014 het tekort aan de Europese normen te kunnen aanpassen. Ook Europa en het IMF hebben veel munitie moeten gebruiken. Helaas, zelfs een smak geld voor Griekenland blijkt onvoldoende om de markten te overtuigen en een einde te stellen aan de malaise.

Een (tussentijdse) correctie heeft zich dan ook ingezet. We zouden wie redelijk wat aandelen in portefeuille heeft, aanbevelen een stuk daarvan te verkopen en een liquiditeitspositie op te bouwen. Zo wordt het al behaalde rendement beschermd en heeft u cash achter de hand om over afzienbare tijd (in de zomer of het begin van het najaar?) opnieuw goedkoper te kopen. Welke aandelen het meest gevaar lopen en dus als eerste in aanmerking komen voor winstname? Dat bleek vorige week al: financials, technologie- en cyclische waarden hebben als eerste het beursherstel sinds vorig jaar geschraagd, maar zij kwamen de afgelopen week ook het meest onder druk.

Of onze oproep verband houdt met een van de meest bekende beursgezegden, 'Sell in May and Go Away'? U weet hoe dat gaat met spreuken en gezegden: er zit meestal wel een kern van waarheid in, maar we mogen er zeker niet blind op vertrouwen. Vorig jaar bijvoorbeeld was het een slecht idee om al snel na het beursherstel in mei winst te nemen, maar vandaag vinden we het wel aan orde om een deel van de aandelenportefeuille te verkopen.
Toen we het begin dit jaar als vervolg op het voorbije verloren decennium voor aandelen hadden over een verloren decennium voor obligaties, ontlokte dat nogal wat commentaren. Maar wanneer we daar vandaag mee uitpakken, zorgt het al voor heel wat minder tegenkanting. We herhalen dat we staan voor een decennium van stijgende rente en nog jarenlange bezorgdheid over de schuldenlast. Niet uitsluitend van Griekenland, niet uitsluitend van de Zuid-Europese landen, maar van de meeste geïndustrialiseerde landen (inbegrepen het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan). Obligaties blijven we in dit net gestarte decennium dan ook een gevaarlijke beleggingscategorie vinden, zeker als ze lange looptijden hebben. Die kunnen de investeerder een vals gevoel van veiligheid en fraai rendement geven.

Danny Reweghs, directeur strategie van Cash

Alle informatie over de aandelenmarkten vindt u op www.cash.be

Maar vorige week hebben we al aangegeven dat we op korte termijn rekening moeten houden met een correctie op de beurzen. We zien duidelijke tekenen van stijgingsmoeheid. De doorgaans meevallende resultaten volstaan niet langer om de beursindices naar hogere niveaus te tillen. We moeten er ons rekenschap van geven dat de klim van de voorbije 13 à 14 maanden uitzonderlijk was. Een herstelbeweging van 70% zonder één zware correctie is historisch gezien uitzonderlijk, bijna uniek zelfs. We moeten bovendien beseffen dat we zeker niet in een perfecte wereld leven. Aandelenbeleggers houden best rekening met het taaie karakter van de schuldenproblematiek in de westerse wereld. Het overgrote deel van de industrielanden gaat gebukt onder een lage economische groei. Groei (meer nationaal inkomen) is de beste manier om schulden af te betalen. Dat botst echter frontaal met de eis van de financiële markten om sneller de begrotingstekorten af te bouwen om de oplopende schuldgraad (schulden ten opzichte van het bruto binnenlands product) enigszins aan banden te leggen. Een aantal landen zal een evenwicht moeten zoeken tussen enerzijds zoveel mogelijk stimuleringsmaatregelen behouden om het prille economische herstel niet te fnuiken en anderzijds voldoende engagement tonen om de begrotingstekorten af te bouwen om zich niet de woede van de valuta- en obligatiehandelaren op de nek te halen. Dat besef dreigt de aandelenmarkten enige tijd aan banden te leggen en onder druk te zetten. Het reddingsplan voor Griekenland omvat niet langer 30 of 45, maar liefst 110 miljard euro. Een zeer pijnlijke operatie voor het Zuid-Europese land enerzijds en de Europese Unie en het IMF anderzijds. Dat is een gevolg van onder andere weken en maanden van dralen. Aan de Griekse bevolking worden haast niet te slikken offers gevraagd om tegen 2014 het tekort aan de Europese normen te kunnen aanpassen. Ook Europa en het IMF hebben veel munitie moeten gebruiken. Helaas, zelfs een smak geld voor Griekenland blijkt onvoldoende om de markten te overtuigen en een einde te stellen aan de malaise. Een (tussentijdse) correctie heeft zich dan ook ingezet. We zouden wie redelijk wat aandelen in portefeuille heeft, aanbevelen een stuk daarvan te verkopen en een liquiditeitspositie op te bouwen. Zo wordt het al behaalde rendement beschermd en heeft u cash achter de hand om over afzienbare tijd (in de zomer of het begin van het najaar?) opnieuw goedkoper te kopen. Welke aandelen het meest gevaar lopen en dus als eerste in aanmerking komen voor winstname? Dat bleek vorige week al: financials, technologie- en cyclische waarden hebben als eerste het beursherstel sinds vorig jaar geschraagd, maar zij kwamen de afgelopen week ook het meest onder druk. Of onze oproep verband houdt met een van de meest bekende beursgezegden, 'Sell in May and Go Away'? U weet hoe dat gaat met spreuken en gezegden: er zit meestal wel een kern van waarheid in, maar we mogen er zeker niet blind op vertrouwen. Vorig jaar bijvoorbeeld was het een slecht idee om al snel na het beursherstel in mei winst te nemen, maar vandaag vinden we het wel aan orde om een deel van de aandelenportefeuille te verkopen. Toen we het begin dit jaar als vervolg op het voorbije verloren decennium voor aandelen hadden over een verloren decennium voor obligaties, ontlokte dat nogal wat commentaren. Maar wanneer we daar vandaag mee uitpakken, zorgt het al voor heel wat minder tegenkanting. We herhalen dat we staan voor een decennium van stijgende rente en nog jarenlange bezorgdheid over de schuldenlast. Niet uitsluitend van Griekenland, niet uitsluitend van de Zuid-Europese landen, maar van de meeste geïndustrialiseerde landen (inbegrepen het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan). Obligaties blijven we in dit net gestarte decennium dan ook een gevaarlijke beleggingscategorie vinden, zeker als ze lange looptijden hebben. Die kunnen de investeerder een vals gevoel van veiligheid en fraai rendement geven. Danny Reweghs, directeur strategie van CashAlle informatie over de aandelenmarkten vindt u op www.cash.be