Enkele weken voor een stembusgang zeggen waar het op staat, is altijd een risico. De kiezers zijn van nature immers allergisch voor onaangename boodschappen. Dat de N-VA zonder omwegen zegt dat de komende jaren zwaar bespaard moet worden in de uitgaven, heeft in elk geval het voordeel van de duidelijkheid. Om tegen het einde van de volgende legislatuur een begrotingsoverschot te boeken, is een inspanning van 17 miljard euro nodig. 12 miljard euro, of 70 procent, wil de N-VA via besparingen realiseren.

Bij de vele cijfers die de Vlaams-nationalisten hebben rondgestrooid, zou men bijna vergeten dat ook andere partijen al hebben duidelijk gemaakt dat de volgende regering een besparingsregering wordt. Het 5-5-5-plan van Open Vld, en ook CD&V is er voorstander van.

Besparingen zijn hoe dan ook onvermijdelijk als we weten dat het overheidsbeslag 56 procent bedraagt en dat België een van de weinige rijken landen is waar overheidsuitgaven de voorbije vier jaar gestegen zijn. Een sterke beperking van de uitgaven wordt de centrale opdracht van de volgende regering. De druk vanuit de Europese Commissie zal bovendien groot zijn om nog sneller dan de N-VA voorstelt een sluitende begroting te hebben.

Meteen rijst de vraag of de fiscale cadeaus die in verschillende verkiezingsprogramma's staan, wel de realiteitstoets doorstaan. Meer en meer economen plaatsen vraagtekens bij de betaalbaarheid van belastingverlagingen, ook al is België een topper in fiscale druk.

Áls er tussen 2015 en 2019 al lasten worden verlaagd, dan zal het voor bedrijven zijn. Want ook ter linkerzijde is er een consensus dat de drie keer 450 miljoen euro loonkostenverlagingen die de regering al beloofd, heeft ruim onvoldoende zijn.

Of er dan nog ruimte rest voor een hervorming van de personenbelasting en een vereenvoudiging van de belastingschijven, zoals N-VA en Open Vld voorstellen, valt te betwijfelen.

De burger moet na 25 mei niet hopen op fiscale cadeaus.

Enkele weken voor een stembusgang zeggen waar het op staat, is altijd een risico. De kiezers zijn van nature immers allergisch voor onaangename boodschappen. Dat de N-VA zonder omwegen zegt dat de komende jaren zwaar bespaard moet worden in de uitgaven, heeft in elk geval het voordeel van de duidelijkheid. Om tegen het einde van de volgende legislatuur een begrotingsoverschot te boeken, is een inspanning van 17 miljard euro nodig. 12 miljard euro, of 70 procent, wil de N-VA via besparingen realiseren. Bij de vele cijfers die de Vlaams-nationalisten hebben rondgestrooid, zou men bijna vergeten dat ook andere partijen al hebben duidelijk gemaakt dat de volgende regering een besparingsregering wordt. Het 5-5-5-plan van Open Vld, en ook CD&V is er voorstander van. Besparingen zijn hoe dan ook onvermijdelijk als we weten dat het overheidsbeslag 56 procent bedraagt en dat België een van de weinige rijken landen is waar overheidsuitgaven de voorbije vier jaar gestegen zijn. Een sterke beperking van de uitgaven wordt de centrale opdracht van de volgende regering. De druk vanuit de Europese Commissie zal bovendien groot zijn om nog sneller dan de N-VA voorstelt een sluitende begroting te hebben. Meteen rijst de vraag of de fiscale cadeaus die in verschillende verkiezingsprogramma's staan, wel de realiteitstoets doorstaan. Meer en meer economen plaatsen vraagtekens bij de betaalbaarheid van belastingverlagingen, ook al is België een topper in fiscale druk. Áls er tussen 2015 en 2019 al lasten worden verlaagd, dan zal het voor bedrijven zijn. Want ook ter linkerzijde is er een consensus dat de drie keer 450 miljoen euro loonkostenverlagingen die de regering al beloofd, heeft ruim onvoldoende zijn. Of er dan nog ruimte rest voor een hervorming van de personenbelasting en een vereenvoudiging van de belastingschijven, zoals N-VA en Open Vld voorstellen, valt te betwijfelen. De burger moet na 25 mei niet hopen op fiscale cadeaus.