Gisteren raakte bekend dat General Motors het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen had gedagvaard in de zaak rond de verkoop van de Opel-gronden, een terrein van zo'n 90 hectare groot, dat het Antwerpse havenbedrijf wil terugkopen. Beide partijen kwamen eerder niet tot een vergelijk en de rechtbank van koophandel stelde de waarde vast op 43,6 miljoen euro. General Motors verzette zich tegen het rapport en dagvaardde het havenbedrijf eind juli. "Naar ons gevoel is het rapport gebaseerd op onjuiste of onrealistische of hypothetische veronderstellingen, die niet correct zijn. Op basis daarvan kunnen we het rapport niet aanvaarden", stelt stafmedewerker Ron Dubois. "De enige manier om het rapport opzij te laten schuiven is de procedure voor de rechtbank. Over de inhoud van de bedenkingen of wat voor General Motors een correct bedrag is voor de Opel-gronden, wenste men geen verklaringen af te leggen, al is er wel bereidheid tot praten met de overheden. Een eindpleidooi in het geschil wordt voorzien voor april 2014. (Belga)

Gisteren raakte bekend dat General Motors het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen had gedagvaard in de zaak rond de verkoop van de Opel-gronden, een terrein van zo'n 90 hectare groot, dat het Antwerpse havenbedrijf wil terugkopen. Beide partijen kwamen eerder niet tot een vergelijk en de rechtbank van koophandel stelde de waarde vast op 43,6 miljoen euro. General Motors verzette zich tegen het rapport en dagvaardde het havenbedrijf eind juli. "Naar ons gevoel is het rapport gebaseerd op onjuiste of onrealistische of hypothetische veronderstellingen, die niet correct zijn. Op basis daarvan kunnen we het rapport niet aanvaarden", stelt stafmedewerker Ron Dubois. "De enige manier om het rapport opzij te laten schuiven is de procedure voor de rechtbank. Over de inhoud van de bedenkingen of wat voor General Motors een correct bedrag is voor de Opel-gronden, wenste men geen verklaringen af te leggen, al is er wel bereidheid tot praten met de overheden. Een eindpleidooi in het geschil wordt voorzien voor april 2014. (Belga)