"Het was hoog tijd, want de onderhandelingsperiode na de aankondiging van de sluiting was voorbij", zegt Luc De Bruyn van de christelijke vakbond ACV. "De directie had aangegeven dat als er nu geen akkoord uit de bus zou komen, ze zich zou beperken tot het wettelijke minimum. We hebben er de voorbije dagen daarom alles aan gedaan om toch nog een degelijk sociaal plan uit de brand te slepen", aldus nog De Bruyn. Zowel arbeiders als bedienden krijgen nu brugpensioen vanaf 54 jaar. Een anciënniteitspremie volgens schijven van tien jaar geeft bovendien recht op een som tussen de 1.075 en 1.300 euro per gepresteerd jaar. "Het is geen onwaarschijnlijk goed plan, maar we zijn blij dat er toch 91 procent van het personeel mee akkoord is gegaan", zegt De Bruyn. "Dat is een stalinistische score." Met de goedkeuring komt er een eind aan een lang aanslepend conflict, dat enkele weken geleden escaleerde toen de directie een vakbondsactie op het bedrijfsterrein via een eenzijdig verzoekschrift liet verbieden. Bij Crown werkten in Deurne nog een driehonderdtal mensen, zij krijgen nog deze week een ontslagbrief in de bus. (COR 360)

"Het was hoog tijd, want de onderhandelingsperiode na de aankondiging van de sluiting was voorbij", zegt Luc De Bruyn van de christelijke vakbond ACV. "De directie had aangegeven dat als er nu geen akkoord uit de bus zou komen, ze zich zou beperken tot het wettelijke minimum. We hebben er de voorbije dagen daarom alles aan gedaan om toch nog een degelijk sociaal plan uit de brand te slepen", aldus nog De Bruyn. Zowel arbeiders als bedienden krijgen nu brugpensioen vanaf 54 jaar. Een anciënniteitspremie volgens schijven van tien jaar geeft bovendien recht op een som tussen de 1.075 en 1.300 euro per gepresteerd jaar. "Het is geen onwaarschijnlijk goed plan, maar we zijn blij dat er toch 91 procent van het personeel mee akkoord is gegaan", zegt De Bruyn. "Dat is een stalinistische score." Met de goedkeuring komt er een eind aan een lang aanslepend conflict, dat enkele weken geleden escaleerde toen de directie een vakbondsactie op het bedrijfsterrein via een eenzijdig verzoekschrift liet verbieden. Bij Crown werkten in Deurne nog een driehonderdtal mensen, zij krijgen nog deze week een ontslagbrief in de bus. (COR 360)