De eigenaars van zonnepanelen kunnen hun elektriciteitssurplus aan de elektriciteitsmaatschappijen terug verkopen. Dat mechanisme wordt op regionaal niveau georganiseerd, maar ook op federaal niveau is een systeem voorzien dat netbeheerder Elia verplicht groenestroomcertificaten tegen een gewaarborgde prijs op te kopen. De analyse van de Creg wees aan dat de ondersteuning van onshore hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen, onshore windmolens, waterkracht en biomassa, uitsluitend een gewestelijke bevoegdheid is en geen federale. De commissie wees toen ook op de negatieve gevolgen die een door de gewesten voorziene daling van de gewaarborgde prijzen van groenestroomcertificaten met zich mee zou kunnen brengen. Vlaanderen besloot nu net om opkoopprijs van groenestroomcertificaten bij energieproductie door zonnepanelen vanaf 1 augustus te verlagen van 210 euro/MWh naar 90 euro/MWh. De federale wetgeving legt de opkoopprijs voor Elia echter vast op 150 euro/MWh, waardoor de netbeheerder zich aan een toestroom van aanvragen voor de opkoop van die certificaten kan verwachten. Een aanzienlijke opkoop door Elia zou volgens de Creg echter kunnen leiden tot een belangrijke stijging van de prijzen voor de transmissie van elektriciteit. De Creg meldt nog eerstdaags met een voorstel te komen dat dit probleem definitief oplost en een verhoging van de prijs voor elektriciteitstransmissie vermijdt, dit naar aanleiding van een vraag die de staatssecretaris van Energie midden juli indiende. (MDM)

De eigenaars van zonnepanelen kunnen hun elektriciteitssurplus aan de elektriciteitsmaatschappijen terug verkopen. Dat mechanisme wordt op regionaal niveau georganiseerd, maar ook op federaal niveau is een systeem voorzien dat netbeheerder Elia verplicht groenestroomcertificaten tegen een gewaarborgde prijs op te kopen. De analyse van de Creg wees aan dat de ondersteuning van onshore hernieuwbare energiebronnen, zoals zonnepanelen, onshore windmolens, waterkracht en biomassa, uitsluitend een gewestelijke bevoegdheid is en geen federale. De commissie wees toen ook op de negatieve gevolgen die een door de gewesten voorziene daling van de gewaarborgde prijzen van groenestroomcertificaten met zich mee zou kunnen brengen. Vlaanderen besloot nu net om opkoopprijs van groenestroomcertificaten bij energieproductie door zonnepanelen vanaf 1 augustus te verlagen van 210 euro/MWh naar 90 euro/MWh. De federale wetgeving legt de opkoopprijs voor Elia echter vast op 150 euro/MWh, waardoor de netbeheerder zich aan een toestroom van aanvragen voor de opkoop van die certificaten kan verwachten. Een aanzienlijke opkoop door Elia zou volgens de Creg echter kunnen leiden tot een belangrijke stijging van de prijzen voor de transmissie van elektriciteit. De Creg meldt nog eerstdaags met een voorstel te komen dat dit probleem definitief oplost en een verhoging van de prijs voor elektriciteitstransmissie vermijdt, dit naar aanleiding van een vraag die de staatssecretaris van Energie midden juli indiende. (MDM)