in juli kwam de indicator nog uit -16, in maart was dat -24. De Nationale Bank spreekt van een "sterke toename" van het consumentenvertrouwen in augustus. Die is toe te schrijven aan "aanzienlijk gunstigere macro-economische vooruitzichten vanwege de Belgische consument". De bevraagde consumenten schatten immers de algemene economische vooruitzichten "merkelijk rooskleuriger" in. Ook nam de vrees voor een stijging van de werkloosheid duidelijk af. De gezinnen blijven wel "eerder somber" gestemd over hun eigen situatie. Voor hun financiële situatie verwachten ze in de toekomst een zeer beperkte verbetering. "Hun spaarvermogen zien ze er in de volgende twaalf maanden beduidend op achteruitgaan." Met een score van -16 overheerst wel nog het negativisme. Het is van mei 2011 (en daarvoor februari 2011) geleden dat er nog een positieve score opgetekend werd voor de indicator van het consumentenvertouwen. Eind 2012 noteerde het consumentenvertrouwen op de lage niveau's die ook eind 2008, begin 2009 opgetekend werden (score's rond -25). (Belga)

in juli kwam de indicator nog uit -16, in maart was dat -24. De Nationale Bank spreekt van een "sterke toename" van het consumentenvertrouwen in augustus. Die is toe te schrijven aan "aanzienlijk gunstigere macro-economische vooruitzichten vanwege de Belgische consument". De bevraagde consumenten schatten immers de algemene economische vooruitzichten "merkelijk rooskleuriger" in. Ook nam de vrees voor een stijging van de werkloosheid duidelijk af. De gezinnen blijven wel "eerder somber" gestemd over hun eigen situatie. Voor hun financiële situatie verwachten ze in de toekomst een zeer beperkte verbetering. "Hun spaarvermogen zien ze er in de volgende twaalf maanden beduidend op achteruitgaan." Met een score van -16 overheerst wel nog het negativisme. Het is van mei 2011 (en daarvoor februari 2011) geleden dat er nog een positieve score opgetekend werd voor de indicator van het consumentenvertouwen. Eind 2012 noteerde het consumentenvertrouwen op de lage niveau's die ook eind 2008, begin 2009 opgetekend werden (score's rond -25). (Belga)