"De versteviging van het consumentenvertrouwen is integraal toe te schrijven aan gunstigere macro-economische vooruitzichten", meldt de Nationale Bank. Zo is de vrees voor een toename van de werkloosheid in de volgende twaalf maanden duidelijk afgenomen. Ook blijven de consumenten minder negatief gestemd over de verwachte ontwikkeling van de economische situatie in België. Maar op persoonlijk vlak verwachten de huishoudens wel een lichte verzwakking van hun financiële situatie en van hun spaarvermogen. De modale consument mag met een score van -16 dan al gunstiger gezind zijn, toch heerst er nog steeds meer negativisme. Het is van mei 2011 (en daarvoor februari 2011) geleden dat er nog een positieve score opgetekend werd voor de indicator van het consumentenvertouwen. Eind 2012 noteerde het consumentenvertrouwen op de lage niveau's die ook eind 2008, begin 2009 opgetekend werden (score's rond -25). (Belga)

"De versteviging van het consumentenvertrouwen is integraal toe te schrijven aan gunstigere macro-economische vooruitzichten", meldt de Nationale Bank. Zo is de vrees voor een toename van de werkloosheid in de volgende twaalf maanden duidelijk afgenomen. Ook blijven de consumenten minder negatief gestemd over de verwachte ontwikkeling van de economische situatie in België. Maar op persoonlijk vlak verwachten de huishoudens wel een lichte verzwakking van hun financiële situatie en van hun spaarvermogen. De modale consument mag met een score van -16 dan al gunstiger gezind zijn, toch heerst er nog steeds meer negativisme. Het is van mei 2011 (en daarvoor februari 2011) geleden dat er nog een positieve score opgetekend werd voor de indicator van het consumentenvertouwen. Eind 2012 noteerde het consumentenvertrouwen op de lage niveau's die ook eind 2008, begin 2009 opgetekend werden (score's rond -25). (Belga)