De toename van het consumentenvertrouwen is vooral te danken aan minder pessimistische vooruitzichten ten aanzien van de macro-economische ontwikkelingen. Zo is de vrees voor een verdere economische terugloop en voor een stijging van de werkloosheid volgens de NBB merkelijk getemperd. De vooruitzichten van de gezinnen voor hun financiële situatie zijn nagenoeg op het peil van de voorgaande drie maanden gebleven. Hun toekomstige spaarvermogen schatten ze dan weer wat gunstiger in dan een maand geleden. (Belga)

De toename van het consumentenvertrouwen is vooral te danken aan minder pessimistische vooruitzichten ten aanzien van de macro-economische ontwikkelingen. Zo is de vrees voor een verdere economische terugloop en voor een stijging van de werkloosheid volgens de NBB merkelijk getemperd. De vooruitzichten van de gezinnen voor hun financiële situatie zijn nagenoeg op het peil van de voorgaande drie maanden gebleven. Hun toekomstige spaarvermogen schatten ze dan weer wat gunstiger in dan een maand geleden. (Belga)