Er heerst al langer onvrede bij de bonden over de hervormingen die op til staan bij de fiscus. Zo zouden bijvoorbeeld 400 van de 650 regionale vestigingen van de FOD Financiën verdwijnen, en zijn er plannen voor andere maatregelen, bijvoorbeeld omtrent de loopbaan. Begin deze maand betoogden zowat duizend werknemers aan de hoofdzetel in Brussel. Ook voordien waren er al verschillende regionale acties. "Het overleg maandag is zeer constructief verlopen. De voorstellen die op tafel gekomen zijn, bieden veel perspectief om eruit te geraken", zegt Aimé Truyens van de socialistische overheidsvakbond ACOD. Omtrent de overgang naar de nieuwe structuur en de toepassing van de arbeidsstructuur komt de minister volgens Truyens "voor een groot stuk tegemoet aan onze wensen". Het gaat bijvoorbeeld om sociale en begeleidingsmaatregelen voor de mensen van de getroffen kantoren. Wat de vergoedingen en de specifieke loopbaan betreft, zijn de plannen momenteel nog minder concreet. "Het onderhoud werd van beide kanten als zeer constructief ervaren", klinkt het ook in een korte mededeling van minister Geens. Hij stelde "een brede consensus" vast rond zijn plannen. In januari zullen deze voorstellen verder geformaliseerd worden, klinkt het, nadat de vakbonden deze met hun achterban hebben afgetoetst. "Deze gesprekken gaan leiden tot concrete afspraken over de uitvoering van de modernisering van de organisatiestructuur en arbeidsorganisatie." (Belga)

Er heerst al langer onvrede bij de bonden over de hervormingen die op til staan bij de fiscus. Zo zouden bijvoorbeeld 400 van de 650 regionale vestigingen van de FOD Financiën verdwijnen, en zijn er plannen voor andere maatregelen, bijvoorbeeld omtrent de loopbaan. Begin deze maand betoogden zowat duizend werknemers aan de hoofdzetel in Brussel. Ook voordien waren er al verschillende regionale acties. "Het overleg maandag is zeer constructief verlopen. De voorstellen die op tafel gekomen zijn, bieden veel perspectief om eruit te geraken", zegt Aimé Truyens van de socialistische overheidsvakbond ACOD. Omtrent de overgang naar de nieuwe structuur en de toepassing van de arbeidsstructuur komt de minister volgens Truyens "voor een groot stuk tegemoet aan onze wensen". Het gaat bijvoorbeeld om sociale en begeleidingsmaatregelen voor de mensen van de getroffen kantoren. Wat de vergoedingen en de specifieke loopbaan betreft, zijn de plannen momenteel nog minder concreet. "Het onderhoud werd van beide kanten als zeer constructief ervaren", klinkt het ook in een korte mededeling van minister Geens. Hij stelde "een brede consensus" vast rond zijn plannen. In januari zullen deze voorstellen verder geformaliseerd worden, klinkt het, nadat de vakbonden deze met hun achterban hebben afgetoetst. "Deze gesprekken gaan leiden tot concrete afspraken over de uitvoering van de modernisering van de organisatiestructuur en arbeidsorganisatie." (Belga)