De sociaaleconomische kernindicatoren voor Vlaanderen (SEKIV) geven een overzicht van de sociaaleconomische situatie van het gewest. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van de Nationale Bank van België, het Planbureau, de VDAB en Eurostat. Voor 2013 wordt op Belgisch niveau een nulgroei verwacht terwijl voor 2014 uitgegaan wordt van een bescheiden groei. Maar de SEKIV-cijfers bevatten weinig opbeurend nieuws. Het ondernemersvertrouwen blijft laag en ook de investeringen in de privésector blijven op een laag pitje. "Dat roept vragen op over de economische groeimogelijkheden op langere termijn", luidt het. Er wordt ook gewezen op het 'slapend' spaargeld van de Vlamingen. "Een belangrijk deel van het beschikbaar inkomen van gezinnen wordt nog steeds gespaard, met een negatieve impact op de binnenlandse consumptie". De SERV wijst er nog op dat de crisis zich met vertraging laat voelen op de arbeidsmarkt. "Vanaf de zomer van 2012 stijgt het aantal Vlaamse werklozen op jaarbasis significant, terwijl de werkgelegenheidsvooruitzichten negatief evolueren". De meest recente cijfers van het Planbureau wijzen op een stabilisatie van de Belgische werkloosheid in 2013 en een toename in 2014. (Belga)

De sociaaleconomische kernindicatoren voor Vlaanderen (SEKIV) geven een overzicht van de sociaaleconomische situatie van het gewest. De cijfers zijn gebaseerd op de gegevens van de Nationale Bank van België, het Planbureau, de VDAB en Eurostat. Voor 2013 wordt op Belgisch niveau een nulgroei verwacht terwijl voor 2014 uitgegaan wordt van een bescheiden groei. Maar de SEKIV-cijfers bevatten weinig opbeurend nieuws. Het ondernemersvertrouwen blijft laag en ook de investeringen in de privésector blijven op een laag pitje. "Dat roept vragen op over de economische groeimogelijkheden op langere termijn", luidt het. Er wordt ook gewezen op het 'slapend' spaargeld van de Vlamingen. "Een belangrijk deel van het beschikbaar inkomen van gezinnen wordt nog steeds gespaard, met een negatieve impact op de binnenlandse consumptie". De SERV wijst er nog op dat de crisis zich met vertraging laat voelen op de arbeidsmarkt. "Vanaf de zomer van 2012 stijgt het aantal Vlaamse werklozen op jaarbasis significant, terwijl de werkgelegenheidsvooruitzichten negatief evolueren". De meest recente cijfers van het Planbureau wijzen op een stabilisatie van de Belgische werkloosheid in 2013 en een toename in 2014. (Belga)