Van de vrijwillige vertrekkers heeft voorts bijna 10 pct zich ingeschreven voor een opleiding, waarbij er veel belangstelling is voor de zorgsector. De overige 25 pct van de werknemers heeft nog geen nieuwe vooruitzichten. Het is vooral voor hen dat de outplacementkantoren de begeleiding nu hebben opgestart. De stuurgroep van de Tewerkstellingscel Ford kwam bijeen onder het voorzitterschap van de Limburgse VDAB-directeur Hilde Baerten. Deze werkgroep, waarin onder meer de vakbonden, outplacementbureaus, Ford zelf en het stadsbestuur zetelen, heeft als taak toe te zien op de naleving van het sociaal begeleidingsplan dat in een cao is vastgelegd. "De concrete begeleiding van de ontslagen werknemers bij Ford Genk is inmiddels gestart", aldus VDAB-directeur Baerten. "De stuurgroep van de tewerkstellingscel waakt over de uitvoering van het sociaal akkoord, en dan vooral over de uitvoering van de begeleidingsmaatregelen." Bij de grote toeleveringsbedrijven, waar in verhouding veel meer mensen spontaan zijn opgestapt, heeft de meerderheid nog geen nieuw werk gevonden. "Bij ons gaat het om drie kwart van de zowat 100 mensen die in juni vertrokken zijn", weet Hasan Düzgün van ACLVB bij toeleverancier SML. "Het is dus echt nodig om extra inspanningen te leveren voor de begeleiding van deze mensen. En uiteraard ook naar al degenen die eind 2014 vertrekken." (Belga)

Van de vrijwillige vertrekkers heeft voorts bijna 10 pct zich ingeschreven voor een opleiding, waarbij er veel belangstelling is voor de zorgsector. De overige 25 pct van de werknemers heeft nog geen nieuwe vooruitzichten. Het is vooral voor hen dat de outplacementkantoren de begeleiding nu hebben opgestart. De stuurgroep van de Tewerkstellingscel Ford kwam bijeen onder het voorzitterschap van de Limburgse VDAB-directeur Hilde Baerten. Deze werkgroep, waarin onder meer de vakbonden, outplacementbureaus, Ford zelf en het stadsbestuur zetelen, heeft als taak toe te zien op de naleving van het sociaal begeleidingsplan dat in een cao is vastgelegd. "De concrete begeleiding van de ontslagen werknemers bij Ford Genk is inmiddels gestart", aldus VDAB-directeur Baerten. "De stuurgroep van de tewerkstellingscel waakt over de uitvoering van het sociaal akkoord, en dan vooral over de uitvoering van de begeleidingsmaatregelen." Bij de grote toeleveringsbedrijven, waar in verhouding veel meer mensen spontaan zijn opgestapt, heeft de meerderheid nog geen nieuw werk gevonden. "Bij ons gaat het om drie kwart van de zowat 100 mensen die in juni vertrokken zijn", weet Hasan Düzgün van ACLVB bij toeleverancier SML. "Het is dus echt nodig om extra inspanningen te leveren voor de begeleiding van deze mensen. En uiteraard ook naar al degenen die eind 2014 vertrekken." (Belga)