In een persbericht meldt het ACV wel maatregelen te vragen tegen de vrijblijvendheid, de budgettaire ontsporing en het oneigenlijk gebruik van de notionele intrestafrek. Die leidt volgens de vakbond tot een winstmaximalisatie, die vervolgens wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. De vakbond zegt daarom te ijveren voor een aanpassing aan de lagere marktrente, om investeringen en werkgelegenheid te koppelen en voor een gelijke behandeling van grote en kleine ondernemingen. Daarnaast ijvert ACV ervoor om de "douple dip" of het gebruik van leningen om het eigen vermogen te versterken, tegen te gaan. Daardoor worden zowel reële als notionele intresten aftrekbaar, luidt het. (ANA)

In een persbericht meldt het ACV wel maatregelen te vragen tegen de vrijblijvendheid, de budgettaire ontsporing en het oneigenlijk gebruik van de notionele intrestafrek. Die leidt volgens de vakbond tot een winstmaximalisatie, die vervolgens wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. De vakbond zegt daarom te ijveren voor een aanpassing aan de lagere marktrente, om investeringen en werkgelegenheid te koppelen en voor een gelijke behandeling van grote en kleine ondernemingen. Daarnaast ijvert ACV ervoor om de "douple dip" of het gebruik van leningen om het eigen vermogen te versterken, tegen te gaan. Daardoor worden zowel reële als notionele intresten aftrekbaar, luidt het. (ANA)