Xi beloofde een 'nieuwe fase in het openstellen' van het land, van de bank- tot de autosector. Zo wil China de import aanzwengelen en minder beperkingen en drempels voor buitenlands eigenaarschap in Chinese bedrijven. Ook zal intellectueel eigendom een betere bescherming krijgen.

'De mensheid staat voor de grote keuze om zich meer te openen of sluiten, om voorwaarts of achteruit te gaan', speechte Xi Jinping, zonder Trump expliciet bij naam te noemen. 'In de wereld van vandaag wint de trend van vrede en samenwerking terrein. De Koude Oorlogsmentaliteit en het 'zero sum game'-denken zijn niet meer van deze tijd.'

Xi beloofde een 'nieuwe fase in het openstellen' van het land, van de bank- tot de autosector. Zo wil China de import aanzwengelen en minder beperkingen en drempels voor buitenlands eigenaarschap in Chinese bedrijven. Ook zal intellectueel eigendom een betere bescherming krijgen.'De mensheid staat voor de grote keuze om zich meer te openen of sluiten, om voorwaarts of achteruit te gaan', speechte Xi Jinping, zonder Trump expliciet bij naam te noemen. 'In de wereld van vandaag wint de trend van vrede en samenwerking terrein. De Koude Oorlogsmentaliteit en het 'zero sum game'-denken zijn niet meer van deze tijd.'