Slechts 36 procent van de CEO's wereldwijd heeft "veel vertrouwen" in de groeiperspectieven van de eigen onderneming voor de komende 12 maanden. In 2012 had nog 40 procent een goed oog in de kortetermijngroei, en het jaar daarvoor was dat zelfs 48 procent. Het vertrouwen is wel nog niet zo gekelderd als in 2009, na het uitbreken van de financiële crisis, toen het tot een dieptepunt van 21 procent zakte. Over de langere termijn zijn de CEO's wereldwijd iets optimistischer gestemd. Zesenveertig procent heeft er "veel vertrouwen" in dat de eigen onderneming tussen nu en drie jaar meer inkomsten zal binnenhalen. Europa scoort hier wel beduidend slechter dan de andere continenten. Slechts 34 procent kijkt hier met vertrouwen naar de langere termijn. Met de Belgische topkaderleden is het al bij al niet zo slecht gesteld. Vierentachtig procent heeft enig of veel vertrouwen om hun omzet de komende drie jaar te verbeteren. Dat is meer dan in Frankrijk (77 procent), maar minder dan in Duitsland (89 procent). Op kortere termijn zijn de Belgische CEO's iets pessimistischer. Veel kopzorgen baren de Belgische bedrijfsleiders de sociaal-economische risico's, zoals de sterk afnemende BNP-groei in China (44 pct) en de grote sociale conflicten in eigen land (22 pct). Voor Karel De Baere, voorzitter van PwC België, is dat niet verwonderlijk, "gezien onze open economie en de huidige gespannen toestand op de binnenlandse arbeidsmarkt". Zesenzestig procent maakt zich zorgen over de toenemende fiscale druk. Liefst 94 procent van de Belgische topkaderleden meent dat de overheid te kort is geschoten in het verlichten van de last die regulering vennootschappen oplegt. Dat is een pak hoger dan het percentage wereldwijd (68 procent) en ook meer dan in Frankrijk en Duitsland. Opmerkelijk: Belgische bedrijfsleiders maken zich minder zorgen over hoe de overheid de schuldenlast aanpakt. Hier beschouwt 59 procent dit als een gevaar voor groei, tegenover 89 procent in Frankrijk en 81 procent in Duitsland. In onze buurlanden is dit telkens de hoofdbekommeris wat betreft economie en beleid. (KAV)

Slechts 36 procent van de CEO's wereldwijd heeft "veel vertrouwen" in de groeiperspectieven van de eigen onderneming voor de komende 12 maanden. In 2012 had nog 40 procent een goed oog in de kortetermijngroei, en het jaar daarvoor was dat zelfs 48 procent. Het vertrouwen is wel nog niet zo gekelderd als in 2009, na het uitbreken van de financiële crisis, toen het tot een dieptepunt van 21 procent zakte. Over de langere termijn zijn de CEO's wereldwijd iets optimistischer gestemd. Zesenveertig procent heeft er "veel vertrouwen" in dat de eigen onderneming tussen nu en drie jaar meer inkomsten zal binnenhalen. Europa scoort hier wel beduidend slechter dan de andere continenten. Slechts 34 procent kijkt hier met vertrouwen naar de langere termijn. Met de Belgische topkaderleden is het al bij al niet zo slecht gesteld. Vierentachtig procent heeft enig of veel vertrouwen om hun omzet de komende drie jaar te verbeteren. Dat is meer dan in Frankrijk (77 procent), maar minder dan in Duitsland (89 procent). Op kortere termijn zijn de Belgische CEO's iets pessimistischer. Veel kopzorgen baren de Belgische bedrijfsleiders de sociaal-economische risico's, zoals de sterk afnemende BNP-groei in China (44 pct) en de grote sociale conflicten in eigen land (22 pct). Voor Karel De Baere, voorzitter van PwC België, is dat niet verwonderlijk, "gezien onze open economie en de huidige gespannen toestand op de binnenlandse arbeidsmarkt". Zesenzestig procent maakt zich zorgen over de toenemende fiscale druk. Liefst 94 procent van de Belgische topkaderleden meent dat de overheid te kort is geschoten in het verlichten van de last die regulering vennootschappen oplegt. Dat is een pak hoger dan het percentage wereldwijd (68 procent) en ook meer dan in Frankrijk en Duitsland. Opmerkelijk: Belgische bedrijfsleiders maken zich minder zorgen over hoe de overheid de schuldenlast aanpakt. Hier beschouwt 59 procent dit als een gevaar voor groei, tegenover 89 procent in Frankrijk en 81 procent in Duitsland. In onze buurlanden is dit telkens de hoofdbekommeris wat betreft economie en beleid. (KAV)