De Confederatie Bouw en Bouwunie "betreuren ten zeerste de weigering van de vakbonden om in te gaan op hun dringend verzoek om samen, met de gepaste middelen, een echt beleid te voeren waarmee de Belgische ondernemingen opnieuw competitief kunnen worden en waarmee de activiteit en de werkgelegenheid in de Belgische bouw gevrijwaard kunnen worden", klinkt het. De buitenlandse concurrentie zet volgens de werkgeversorganisaties "de concurrentiekracht van onze bedrijven onder druk en de werkgelegenheid is ernstig in gevaar". "In dit verband is het zonneklaar dat alles in het werk moet worden gesteld om de arbeidsorganisatie te moderniseren en de kosten in de hand te houden, in het bijzonder de werkingskosten van de bestaanszekerheid." De instanties van beide werkgeversorganisaties zullen volgende week de stand van zaken in de onderhandelingen evalueren. De Confederatie Bouw en Bouwunie betreuren dat de vakbonden hebben gedreigd met stakingen, "die de malaise en de moeilijkheden in de sector alleen maar zouden vergroten". (Belga)

De Confederatie Bouw en Bouwunie "betreuren ten zeerste de weigering van de vakbonden om in te gaan op hun dringend verzoek om samen, met de gepaste middelen, een echt beleid te voeren waarmee de Belgische ondernemingen opnieuw competitief kunnen worden en waarmee de activiteit en de werkgelegenheid in de Belgische bouw gevrijwaard kunnen worden", klinkt het. De buitenlandse concurrentie zet volgens de werkgeversorganisaties "de concurrentiekracht van onze bedrijven onder druk en de werkgelegenheid is ernstig in gevaar". "In dit verband is het zonneklaar dat alles in het werk moet worden gesteld om de arbeidsorganisatie te moderniseren en de kosten in de hand te houden, in het bijzonder de werkingskosten van de bestaanszekerheid." De instanties van beide werkgeversorganisaties zullen volgende week de stand van zaken in de onderhandelingen evalueren. De Confederatie Bouw en Bouwunie betreuren dat de vakbonden hebben gedreigd met stakingen, "die de malaise en de moeilijkheden in de sector alleen maar zouden vergroten". (Belga)