Tegenover februari waren er 361 meer werkzoekenden in Brussel. Ook de jeugdwerkloosheid stabiliseert in maart. Het gewest telde 14.635 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Bij de jongeren in beroepsinschakelingstijd werd er een lichte stijging (+63 tot 6.578) vastgesteld. De jongerenwerkloosheidsgraad in Brussel blijft wel dramatisch hoog, op ruim 30 procent. De voorbije maand ontving Actiris 11.661 werkaanbiedingen, waarin ook de aanbiedingen die uitgewisseld worden met Vlaanderen en Wallonië vervat zitten. (KAV)

Tegenover februari waren er 361 meer werkzoekenden in Brussel. Ook de jeugdwerkloosheid stabiliseert in maart. Het gewest telde 14.635 werkzoekenden jonger dan 25 jaar. Bij de jongeren in beroepsinschakelingstijd werd er een lichte stijging (+63 tot 6.578) vastgesteld. De jongerenwerkloosheidsgraad in Brussel blijft wel dramatisch hoog, op ruim 30 procent. De voorbije maand ontving Actiris 11.661 werkaanbiedingen, waarin ook de aanbiedingen die uitgewisseld worden met Vlaanderen en Wallonië vervat zitten. (KAV)