De plannen om het leergebied Wereldoriëntatie te schrappen en op te splitsen zijn ondergebracht in onderwijsdecreet XXIV, een verzameldecreet met allerhande maatregelen voor het volgende schooljaar, dat de Vlaamse regering vrijdag heeft goedgekeurd. De plannen vloeien voort uit het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs. Daarin was afgesproken dat zou onderzocht worden of leerlingen via Wereldoriëntatie het beoogde competentieniveau halen en dat zou gekeken worden of er een apart leergebied 'Wetenschap en techniek' kon komen. Die knoop is nu blijkbaar doorgehakt. WO verdwijnt en wordt opgesplitst in 'Wetenschappen en techniek' en 'Mens en maatschappij'. Maar vanuit de onderwijswereld komen er afwijzende reacties. Zo vindt de katholieke onderwijskoepel VSKO niet dat WO mag verdwijnen uit het basisonderwijs. "Wij verzetten ons fundamenteel tegen de opsplitsing en kiezen resoluut voor een geïntegreerd aanbod van Wereldoriëntatie", luidt het. Volgens het katholiek onderwijs heeft het geen zin om leergebieden op te splitsen en kan beter gekozen worden voor een "geïntegreerde aanpak" via Wereldoriëntatie. Het katholiek basisonderwijs roept de Vlaamse parlementsleden op om de maatregel "af te wijzen en naar andere pistes te zoeken om binnen het leergebied Wereldoriëntatie wetenschappen en techniek te versterken". Ook de christelijke onderwijsbond COV reageert afwijzend. "We zijn het principieel oneens met de beslissing", luidt het. "Welke garanties biedt een splitsing van het leergebied 'Wereldoriëntatie' dat de doelen wetenschappen en techniek beter worden bereikt?", vraagt algemeen secretaris Marianne Coopman zich af. Zij betreurt ook dat de beslissing er komt zonder grondig onderzoek. "Dit is de wereld op zijn kop. Het is ook denigrerend voor de leraren die zich, dag in dag uit, inzetten voor hoogstaand onderwijs". Ook de koepel van het stedelijk onderwijs (OVSG) vindt het opsplitsen "geen goed idee". "Met het doel, de aandacht voor wetenschappen en techniek in het basisonderwijs versterken, zijn wij het eens. Met het middel, Wereloriëntatie splitsen in twee leergebieden helemaal niet", zegt OVSG-directeur Patriek Delbaere. (Belga)

De plannen om het leergebied Wereldoriëntatie te schrappen en op te splitsen zijn ondergebracht in onderwijsdecreet XXIV, een verzameldecreet met allerhande maatregelen voor het volgende schooljaar, dat de Vlaamse regering vrijdag heeft goedgekeurd. De plannen vloeien voort uit het masterplan voor de hervorming van het secundair onderwijs. Daarin was afgesproken dat zou onderzocht worden of leerlingen via Wereldoriëntatie het beoogde competentieniveau halen en dat zou gekeken worden of er een apart leergebied 'Wetenschap en techniek' kon komen. Die knoop is nu blijkbaar doorgehakt. WO verdwijnt en wordt opgesplitst in 'Wetenschappen en techniek' en 'Mens en maatschappij'. Maar vanuit de onderwijswereld komen er afwijzende reacties. Zo vindt de katholieke onderwijskoepel VSKO niet dat WO mag verdwijnen uit het basisonderwijs. "Wij verzetten ons fundamenteel tegen de opsplitsing en kiezen resoluut voor een geïntegreerd aanbod van Wereldoriëntatie", luidt het. Volgens het katholiek onderwijs heeft het geen zin om leergebieden op te splitsen en kan beter gekozen worden voor een "geïntegreerde aanpak" via Wereldoriëntatie. Het katholiek basisonderwijs roept de Vlaamse parlementsleden op om de maatregel "af te wijzen en naar andere pistes te zoeken om binnen het leergebied Wereldoriëntatie wetenschappen en techniek te versterken". Ook de christelijke onderwijsbond COV reageert afwijzend. "We zijn het principieel oneens met de beslissing", luidt het. "Welke garanties biedt een splitsing van het leergebied 'Wereldoriëntatie' dat de doelen wetenschappen en techniek beter worden bereikt?", vraagt algemeen secretaris Marianne Coopman zich af. Zij betreurt ook dat de beslissing er komt zonder grondig onderzoek. "Dit is de wereld op zijn kop. Het is ook denigrerend voor de leraren die zich, dag in dag uit, inzetten voor hoogstaand onderwijs". Ook de koepel van het stedelijk onderwijs (OVSG) vindt het opsplitsen "geen goed idee". "Met het doel, de aandacht voor wetenschappen en techniek in het basisonderwijs versterken, zijn wij het eens. Met het middel, Wereloriëntatie splitsen in twee leergebieden helemaal niet", zegt OVSG-directeur Patriek Delbaere. (Belga)