"Momenteel moeten aannemers rekenen op de goodwill van de opdrachtgevers om hun uitvoeringstermijnen te verlengen", luidt het bij de Confederatie Bouw. "Met een omzendbrief die de winter erkent als uitzonderlijk, hebben ze een extra argument om te verwijzen naar de algemene aannemingsvoorwaarden, waarin staat dat de aannemer bij onvoorziene omstandigheden kan vragen om een verlenging van de uitvoeringstermijnen." Door de aanhoudende winter lagen vele werven noodgedwongen stil. Daardoor moeten vaak ook vervolgwerken uitgesteld worden. "Bijna alle bouwbedrijven worden geconfronteerd met een totaal overhoop gehaalde planning. Sommige bedrijven komen zelfs in grote financiële problemen doordat het werk maanden stilligt", aldus de Confederatie Bouw. De werkgeversorganisatie telde deze winter al 42 weerverletdagen. De voorbije twintig jaar waren er jaarlijks gemiddeld 28 dergelijke dagen, luidt het. (KAV)

"Momenteel moeten aannemers rekenen op de goodwill van de opdrachtgevers om hun uitvoeringstermijnen te verlengen", luidt het bij de Confederatie Bouw. "Met een omzendbrief die de winter erkent als uitzonderlijk, hebben ze een extra argument om te verwijzen naar de algemene aannemingsvoorwaarden, waarin staat dat de aannemer bij onvoorziene omstandigheden kan vragen om een verlenging van de uitvoeringstermijnen." Door de aanhoudende winter lagen vele werven noodgedwongen stil. Daardoor moeten vaak ook vervolgwerken uitgesteld worden. "Bijna alle bouwbedrijven worden geconfronteerd met een totaal overhoop gehaalde planning. Sommige bedrijven komen zelfs in grote financiële problemen doordat het werk maanden stilligt", aldus de Confederatie Bouw. De werkgeversorganisatie telde deze winter al 42 weerverletdagen. De voorbije twintig jaar waren er jaarlijks gemiddeld 28 dergelijke dagen, luidt het. (KAV)