Bijna 20.000 werklozen extra in Vlaanderen in 2013

03/01/14 om 14:01 - Bijgewerkt om 14:01

Bron: Trends

(Belga) Vlaanderen telde eind december 229.570 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat waren er 19.543 meer dan eind 2012, of een stijging met 9,3 procent. Het jaar 2013 werd afgesloten met een werkloosheidsgraad van 7,76 procent, tegen 7,11 procent een jaar eerder. Dat meldt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters.

De mannelijke en de vrouwelijke werkloosheidsgraad zijn nu nagenoeg identiek (respectievelijk 7,77 en 7,75 procent). Ook de toename van het aantal werkloze mannen en vrouwen staat op hetzelfde niveau (ruim 9 procent tegenover december 2012). "De vrouwelijke werkloosheid liep de voorbije maanden op, onder meer omdat de tertiare en quartaire sectoren met veel vrouwelijke werknemers niet langer immuun bleken voor de crisis", zo staat in het persbericht van Muyters. Opvallend is de stijging met 12,2 procent van het aantal werkzoekende 50-plussers. Dat komt omdat de leeftijdsgrens voor een "maxi-vrijstelling" werd opgetrokken van 58 tot 60 jaar. Werklozen met zo'n maxi-vrijstelling moeten niet beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt en zich dus ook niet inschrijven als werkzoekende. Door het optrekken van die leeftijdsgrens steegt het aantal 55- tot 60-jarigen in de statistieken ten opzichte van vorig jaar met 4.863 of 19,8 procent, aldus het persbericht. De toename van het aantal werkzoekenden onder 25 jaar (+4 pct) en die van het aantal laaggeschoolde werkzoekenden (+4,2 pct) lagen beduidend lager dan de gemiddelde stijging. Het aantal werkzoekende hooggeschoolden nam daarentegen opvallend sterker toe (+16,1 pct). Mannen vertegenwoordigden eind 2013 54 procent van de werkzoekenden in Vlaanderen, vrouwen 46 procent. Ruim een kwart van de werkzoekenden is van allochtone origine. Meer dan 46 procent is laaggeschoold en bijna 58 procent zoekt sinds minder dan een jaar naar werk. (Belga)

Onze partners