De krant De Standaard meldt nu dat 70% van de stedenbouwkundige ambtenaren deze regeling maar niks vindt. De regels zouden onduidelijk en complex zijn en zodoende geen meerwaarde bieden aan burger en maatschappij.

Het zou kunnen dat deze gemeentelijke ambtenaren een punt hebben. Het zou echter ook kunnen dat zij hun job in belangrijke mate ondergraven zien door deze vereenvoudiging van de regels. Dus valt er heel veel te zeggen voor de houding van Philippe Muyters, de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, die voorlopig geen reden ziet om de vereenvoudiging in te trekken.

De krant De Standaard meldt nu dat 70% van de stedenbouwkundige ambtenaren deze regeling maar niks vindt. De regels zouden onduidelijk en complex zijn en zodoende geen meerwaarde bieden aan burger en maatschappij. Het zou kunnen dat deze gemeentelijke ambtenaren een punt hebben. Het zou echter ook kunnen dat zij hun job in belangrijke mate ondergraven zien door deze vereenvoudiging van de regels. Dus valt er heel veel te zeggen voor de houding van Philippe Muyters, de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening, die voorlopig geen reden ziet om de vereenvoudiging in te trekken.