Concreet gaat het om de individuele berekeningen van de mensen die in aanmerking komen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen) na hun 52 jaar. Om hoeveel fouten het gaat, is niet duidelijk. Ford heeft de software aangepast en zorgt ervoor dat iedereen een juiste berekening krijgt. Volgens de woordvoerder waren al heel wat arbeiders er zelf achter gekomen dat de berekening fout zat. De fout zal geen gevolg hebben voor de stemming over het sociaal plan. De arbeiders hebben immers tot woensdag de tijd om zich uit te spreken op basis van hun individuele berekening. (ANA)

Concreet gaat het om de individuele berekeningen van de mensen die in aanmerking komen voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen) na hun 52 jaar. Om hoeveel fouten het gaat, is niet duidelijk. Ford heeft de software aangepast en zorgt ervoor dat iedereen een juiste berekening krijgt. Volgens de woordvoerder waren al heel wat arbeiders er zelf achter gekomen dat de berekening fout zat. De fout zal geen gevolg hebben voor de stemming over het sociaal plan. De arbeiders hebben immers tot woensdag de tijd om zich uit te spreken op basis van hun individuele berekening. (ANA)