4.000 Belgen en 25 decision- en opinionmakers werden bevraagd over hun perceptie en wensen op de arbeidsmarkt. Daaruit bleek dat stress, waardering en diversiteit tot de grootste pijnpunten behoren. Zes op de tien werknemers wijten de stress aan te veel werk. Jongeren tussen 20 en 35 geven wel aan dat ze meer creatief willen worden ingezet en dat creatieve projecten hun stress zouden kunnen verminderen. De roep naar meer verantwoordelijkheid is er ook. Bij de mensen tussen 36 en 50 blijkt de combinatie van werk en privé vaak moeilijk, waardoor glijdende werkuren of thuiswerk stressverminderend kunnen werken. Ook het toenemende mobiliteitsprobleem zorgt bij heel wat mensen voor stress. In de leeftijdsgroep 50-65 blijkt dat mensen vrezen om niet meer mee te kunnen op de arbeidsmarkt en vroeg of laat aan de kant zullen worden geschoven. Uit de studie blijkt ook dat Walen meer werkstress hebben dan Vlamingen. Zij klagen vaker over slecht management, slechte werkomstandigheden en een gebrek aan carrièrekansen. De onderzoekers stelden zeven 'ziektes' vast bij werknemers: chronische stress, doordat mensen te flexibel moeten zijn en steeds meer taken toegewezen krijgen; waarderingsarmoede, meer waardering door de werkgever is absoluut noodzakelijk; tunnelzicht ten aanzien van allochtonen; jobverlamming uit angst om zekerheid op te geven voor een risico; jobkleptomanie, waarbij hooggeschoolden jobs aannemen die voor laaggeschoolden bedoeld zijn, waardoor deze het nog moeilijker krijgen; autonomiefobie, de angst van werkgevers om hun personeel verantwoordelijkheid te geven en kortzichtigheid, 'werken aan dit tempo hou ik niet vol tot m'n 65ste'. Drie mogelijke remedies worden aangehaald: flexibiliteit ten voordele van de werknemer, een beter talentbeleid en zorgen dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het onderzoek werd gevoerd door Trendhuis voor EFS, in samenwerking met Securex, KBC en Time4Society. (Belga)

4.000 Belgen en 25 decision- en opinionmakers werden bevraagd over hun perceptie en wensen op de arbeidsmarkt. Daaruit bleek dat stress, waardering en diversiteit tot de grootste pijnpunten behoren. Zes op de tien werknemers wijten de stress aan te veel werk. Jongeren tussen 20 en 35 geven wel aan dat ze meer creatief willen worden ingezet en dat creatieve projecten hun stress zouden kunnen verminderen. De roep naar meer verantwoordelijkheid is er ook. Bij de mensen tussen 36 en 50 blijkt de combinatie van werk en privé vaak moeilijk, waardoor glijdende werkuren of thuiswerk stressverminderend kunnen werken. Ook het toenemende mobiliteitsprobleem zorgt bij heel wat mensen voor stress. In de leeftijdsgroep 50-65 blijkt dat mensen vrezen om niet meer mee te kunnen op de arbeidsmarkt en vroeg of laat aan de kant zullen worden geschoven. Uit de studie blijkt ook dat Walen meer werkstress hebben dan Vlamingen. Zij klagen vaker over slecht management, slechte werkomstandigheden en een gebrek aan carrièrekansen. De onderzoekers stelden zeven 'ziektes' vast bij werknemers: chronische stress, doordat mensen te flexibel moeten zijn en steeds meer taken toegewezen krijgen; waarderingsarmoede, meer waardering door de werkgever is absoluut noodzakelijk; tunnelzicht ten aanzien van allochtonen; jobverlamming uit angst om zekerheid op te geven voor een risico; jobkleptomanie, waarbij hooggeschoolden jobs aannemen die voor laaggeschoolden bedoeld zijn, waardoor deze het nog moeilijker krijgen; autonomiefobie, de angst van werkgevers om hun personeel verantwoordelijkheid te geven en kortzichtigheid, 'werken aan dit tempo hou ik niet vol tot m'n 65ste'. Drie mogelijke remedies worden aangehaald: flexibiliteit ten voordele van de werknemer, een beter talentbeleid en zorgen dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het onderzoek werd gevoerd door Trendhuis voor EFS, in samenwerking met Securex, KBC en Time4Society. (Belga)