De Belgische Mededingingsautoriteit komt in de plaats van de Raad voor de Mededinging en heeft als taak een effectieve mededinging op het Belgische grondgebied te stimuleren en te waarborgen. Het nieuwe orgaan bestaat uit een mededingingscollege en de voorzitter, voor wat het beslissingsaspect betreft, en een auditoraat onder leiding van de auditeur-generaaal, betreffende het onderzoeksaspect. (Belga)

De Belgische Mededingingsautoriteit komt in de plaats van de Raad voor de Mededinging en heeft als taak een effectieve mededinging op het Belgische grondgebied te stimuleren en te waarborgen. Het nieuwe orgaan bestaat uit een mededingingscollege en de voorzitter, voor wat het beslissingsaspect betreft, en een auditoraat onder leiding van de auditeur-generaaal, betreffende het onderzoeksaspect. (Belga)