Zoals gekend is de loonkost in ons land hoog. Eurostatcijfers voor heel 2020 toonden reeds aan dat België het vijfde jaar op rij de derde plaats bekleedt in de ranglijst van de arbeidskost, na kampioen Denemarken en Luxemburg. België noteerde een gemiddelde loonkost van 41,1 euro per uur, bleek eind maart.

De nieuwste cijfers geven enkel een indicatie van de evolutie in het eerste kwartaal van dit jaar. De voor de werkgevers belangrijke vergelijking met de (grote) buurlanden zit hier wel vrij snor. Duitsland laat immers een stijging met 1,5 procent optekenen en Frankrijk met 2,1 procent. Nederland zwemt tegen de stroom in en laat een daling met 0,1 procent optekenen. Voor de hele EU is er een toename van de doorsnee loonkost met 1,7 procent op jaarbasis.

De cijfers hebben betrekking op zowel de lonen en andere vergoedingen als de niet-loongerelateerde kosten, bijvoorbeeld de sociale bijdragen en belastingen die de werkgever betaalt voor een werknemer, minus subsidies.

Zoals gekend is de loonkost in ons land hoog. Eurostatcijfers voor heel 2020 toonden reeds aan dat België het vijfde jaar op rij de derde plaats bekleedt in de ranglijst van de arbeidskost, na kampioen Denemarken en Luxemburg. België noteerde een gemiddelde loonkost van 41,1 euro per uur, bleek eind maart.De nieuwste cijfers geven enkel een indicatie van de evolutie in het eerste kwartaal van dit jaar. De voor de werkgevers belangrijke vergelijking met de (grote) buurlanden zit hier wel vrij snor. Duitsland laat immers een stijging met 1,5 procent optekenen en Frankrijk met 2,1 procent. Nederland zwemt tegen de stroom in en laat een daling met 0,1 procent optekenen. Voor de hele EU is er een toename van de doorsnee loonkost met 1,7 procent op jaarbasis.De cijfers hebben betrekking op zowel de lonen en andere vergoedingen als de niet-loongerelateerde kosten, bijvoorbeeld de sociale bijdragen en belastingen die de werkgever betaalt voor een werknemer, minus subsidies.