Het Instituut stelt vast dat de economie van de hele eurozone aan de beterhand is, waardoor de Belgische economie zich verder herstelt. In het tweede kwartaal van 2013 kwam de economie van de eurozone uit een recessie. Sindsdien boekt die een licht positieve groei. Op jaarbasis daalt het bbp van de eurozone in 2013 nog met 0,4 pct, maar in 2014 tekent die een groei van 1 pct op. Dat herstel wordt algemeen nog als kwetsbaar beschouwd. Toch gaat in de tussentijd de Belgische economie er ook al op vooruit. In het tweede kwartaal van 2013 werd, met een groei van 0,2 pct op kwartaalbasis, het herstel ingezet. De jaargroei bleef ook beperkt tot 0,2 pct. Omdat het Instituut een uitvoergroei en een heropleving van de binnenlandse vraag verwacht, resulteert dat in een bbp-groei van 1,4 pct. (Belga)

Het Instituut stelt vast dat de economie van de hele eurozone aan de beterhand is, waardoor de Belgische economie zich verder herstelt. In het tweede kwartaal van 2013 kwam de economie van de eurozone uit een recessie. Sindsdien boekt die een licht positieve groei. Op jaarbasis daalt het bbp van de eurozone in 2013 nog met 0,4 pct, maar in 2014 tekent die een groei van 1 pct op. Dat herstel wordt algemeen nog als kwetsbaar beschouwd. Toch gaat in de tussentijd de Belgische economie er ook al op vooruit. In het tweede kwartaal van 2013 werd, met een groei van 0,2 pct op kwartaalbasis, het herstel ingezet. De jaargroei bleef ook beperkt tot 0,2 pct. Omdat het Instituut een uitvoergroei en een heropleving van de binnenlandse vraag verwacht, resulteert dat in een bbp-groei van 1,4 pct. (Belga)