Tegen 2017 moet minstens één op drie leden van raden van bestuur vrouw zijn. Twee jaar geleden, net voor de goedkeuring van het voorstel, was de helft van de raden van bestuur nog een exclusief mannenbastion. Vandaag is dat nog maar voor een derde van de bedrijven het geval. De directiecomités zijn niet onderhevig aan quota en daar is volgens de rondvraag niets veranderd. De helft van de directiecomités bestaat nog steeds uitsluitend uit mannen. Dat is voornamelijk het geval in de vastgoedsector en bij industriële groepen. (RBR)

Tegen 2017 moet minstens één op drie leden van raden van bestuur vrouw zijn. Twee jaar geleden, net voor de goedkeuring van het voorstel, was de helft van de raden van bestuur nog een exclusief mannenbastion. Vandaag is dat nog maar voor een derde van de bedrijven het geval. De directiecomités zijn niet onderhevig aan quota en daar is volgens de rondvraag niets veranderd. De helft van de directiecomités bestaat nog steeds uitsluitend uit mannen. Dat is voornamelijk het geval in de vastgoedsector en bij industriële groepen. (RBR)