Het rating agency Standard & Poor's stelt een daling van de kredietwaardigheid van België in het verschiet als er niet snel een nieuwe regering komt. Minister van Financiën Didier Reynders reageert prompt door er op te wijzen dat de regering van lopende zaken de nodige maatregelen neemt om de begroting niet uit de hand te laten lopen. Meer nog, er zouden zelfs bijkomende besparingen komen.

Deze situatie roept minstens drie bedenkingen op. Ten eerste, de wonderbaarlijk snel herwonnen prestige van de bureaus als S & P's. Zij en andere rating agencies speelden een erg belangrijke rol als aandrijvers van de financiële crisis van 2007-09. Zij kleefden AAA-ratings op papier dat veel minder waarde had.

De vastgoedzeepbel in zowel de VS als Europa kwam alzo in belangrijke mate tot stand door hun wangedrag en hun totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin. En nu gaan deze bureaus gewoon verder alsof er inzake hun geloofwaardigheid geen vuiltje aan de lucht is. Vreemd dat we dat zomaar tolereren.

Ten tweede, Reynders raakt met zijn opmerkingen omtrent de begroting slechts één luik aan van de problematiek waar België voor staat. Het andere en zo mogelijk nog veel belangrijkere luik is dat van de economische groei. Om op langere termijn tot gezonde publieke financiën te komen, moet het structureel groeivermogen van de Belgische economie substantieel omhoog, meer bepaald van de huidige 1,5% per jaar naar liefst minstens 2,5%. Reynders en andere beleidsverantwoordelijken zwijgen als vermoord hierover. Een flink stuk van de weg kan afgelegd worden met maatregelen die geen of nauwelijks geld kosten. We denken dan aan het ondernemingsklimaat (vergunningenbeleid, het rulings-regime, ...) en flexibilisering van de arbeidmarkt. Deze maatregelen vergen enkel politieke moed.

Ten derde, een nieuwe regering is zeker wenselijk maar dan wel in de hoop dat ze minimaal verstandige maatregelen neemt. Een regeringsploeg die als los zand aan elkaar hangt en waarvan de ministers ruzie makend over straat rollen, zou nog erger zijn dan een situatie van totale in-actie vanuit de Wetstraat.

Het rating agency Standard & Poor's stelt een daling van de kredietwaardigheid van België in het verschiet als er niet snel een nieuwe regering komt. Minister van Financiën Didier Reynders reageert prompt door er op te wijzen dat de regering van lopende zaken de nodige maatregelen neemt om de begroting niet uit de hand te laten lopen. Meer nog, er zouden zelfs bijkomende besparingen komen. Deze situatie roept minstens drie bedenkingen op. Ten eerste, de wonderbaarlijk snel herwonnen prestige van de bureaus als S & P's. Zij en andere rating agencies speelden een erg belangrijke rol als aandrijvers van de financiële crisis van 2007-09. Zij kleefden AAA-ratings op papier dat veel minder waarde had. De vastgoedzeepbel in zowel de VS als Europa kwam alzo in belangrijke mate tot stand door hun wangedrag en hun totaal gebrek aan verantwoordelijkheidszin. En nu gaan deze bureaus gewoon verder alsof er inzake hun geloofwaardigheid geen vuiltje aan de lucht is. Vreemd dat we dat zomaar tolereren. Ten tweede, Reynders raakt met zijn opmerkingen omtrent de begroting slechts één luik aan van de problematiek waar België voor staat. Het andere en zo mogelijk nog veel belangrijkere luik is dat van de economische groei. Om op langere termijn tot gezonde publieke financiën te komen, moet het structureel groeivermogen van de Belgische economie substantieel omhoog, meer bepaald van de huidige 1,5% per jaar naar liefst minstens 2,5%. Reynders en andere beleidsverantwoordelijken zwijgen als vermoord hierover. Een flink stuk van de weg kan afgelegd worden met maatregelen die geen of nauwelijks geld kosten. We denken dan aan het ondernemingsklimaat (vergunningenbeleid, het rulings-regime, ...) en flexibilisering van de arbeidmarkt. Deze maatregelen vergen enkel politieke moed. Ten derde, een nieuwe regering is zeker wenselijk maar dan wel in de hoop dat ze minimaal verstandige maatregelen neemt. Een regeringsploeg die als los zand aan elkaar hangt en waarvan de ministers ruzie makend over straat rollen, zou nog erger zijn dan een situatie van totale in-actie vanuit de Wetstraat.