Vooral uit aandelen werd meer vermogen gepuurd. In 2013 boekten de beleggers 27 miljard euro meerwaarde op hun beleggingsportefeuille, zo rapporteren De Tijd en L'Echo. Exclusief het vermogen uit vastgoed, komt het financiële vermogen uit op 1.084,9 miljard euro, eveneens een record. (Belga)

Vooral uit aandelen werd meer vermogen gepuurd. In 2013 boekten de beleggers 27 miljard euro meerwaarde op hun beleggingsportefeuille, zo rapporteren De Tijd en L'Echo. Exclusief het vermogen uit vastgoed, komt het financiële vermogen uit op 1.084,9 miljard euro, eveneens een record. (Belga)