Gevraagd naar een reactie bevestigt een woordvoerster van Belfius dat op de 'perpetual' (de eeuwigdurende lening) een rente van 6,25 pct wordt betaald. "Daarnaast en volkomen los daarvan bestaat tussen de beide partijen een commerciële afspraak. Over commerciële contracten wordt door de bank niet gecommuniceerd, maar het is duidelijk dat commerciële contracten marktconform zijn en gebaseerd zijn op objectieve criteria zoals aangehouden tegoeden en het onderschrijven van verzekeringspremies. De bank staat erop haar verplichtingen inzake bankdiscretie naar al haar klanten correct na te leven", luidt het. (ANA)

Gevraagd naar een reactie bevestigt een woordvoerster van Belfius dat op de 'perpetual' (de eeuwigdurende lening) een rente van 6,25 pct wordt betaald. "Daarnaast en volkomen los daarvan bestaat tussen de beide partijen een commerciële afspraak. Over commerciële contracten wordt door de bank niet gecommuniceerd, maar het is duidelijk dat commerciële contracten marktconform zijn en gebaseerd zijn op objectieve criteria zoals aangehouden tegoeden en het onderschrijven van verzekeringspremies. De bank staat erop haar verplichtingen inzake bankdiscretie naar al haar klanten correct na te leven", luidt het. (ANA)