Een belasting op effectenrekeningen, ja, daar zit dit land op te wachten. Als CD&V consequent is met zichzelf, schrijft de partij veeleer een waarborg op aandelenverliezen uit, zoals ze dat nu gedeeltelijk voor elkaar krijgt voor haar Arco-achterban, dan de belegger te achtervolgen met zogenaamd rechtvaardige belastingen. Veel lijn zit er bovendien niet in de maatregelen, want er komt ook een uitbreiding van de fiscale vrijstelling op rente-inkomsten uit spaarboekjes naar andere roerende inkomsten. Die maatregel stimuleert het risicokapitaal en verdient dus wel applaus. Maar het is jammer dat premier Michel doldwaze ideeën als een heffing op effectenrekeningen niet van tafel veegt. Michel is bij momenten te veel de eerste diplomaat in plaats van de eerste minister van zijn regering, met als resultaat dat zijn team te weinig vooruitgang boekt.
...