Het aantal langdurig zieken neemt onrustwekkende proporties aan. Er zijn liefst een derde meer langdurig zieken dan tien jaar geleden. Vorig jaar was on een op de acht werknemers tussen een maand en een jaar thuis door ziekte. Nog alarmerender is dat zelfs dertigers, in principe in de fleur van hun leven, getroffen worden door langdurige ziekte. Maar er is meer. Nog veel meer.

We zijn Europees kampioen slikken van antidepressiva. In de laatste tien jaar zijn er 170.000 dagelijkse gebruikers bij gekomen. Ook in het gebruik van slaappillen zijn we koploper. Nergens worden meer angstremmers geslikt dan bij ons. Liefst 16 procent van de Vlaamse bevolking gebruikt pillen om de dag door te komen.

Zelfs onze kinderen ontsnappen er niet aan. Het gebruik van antidepressiva bij kinderen, zelfs vanaf elf jaar al, neemt onrustwekkende proporties aan. Tegelijk krijgt de gewone Vlaming van deze regering continu te horen: je moet langer werken, je moet productiever worden, je leeft te lang, je kost te veel pensioen. Je bent met andere woorden een probleem voor deze regering.

Goed-nieuws-show

Er is een recordaantal vacatures, beweren ze... Alleen geraken ze niet ingevuld. De onderliggende boodschap van de Vlaamse overheid luidt: u bent een echte luiaard die in de sociale hangmat parasiteert. Maar is dat wel zo? Er is amper 4,7 procent werkloosheid in Vlaanderen. Onze werkzaamheidsgraad is hoger dan het EU-gemiddelde. Bij de mensen die gezinnen stichten (25-49 jaar) behalen we een zilveren medaille in Europa met 85,2 procent!

Tegelijk hebben we bij allochtonen de laagste werkzaamheid van Europa en importeert deze regering tienduizenden laagopgeleiden, zelfs analfabeten, rechtstreeks in onze sociale zekerheid. Zij kunnen hier niets komen doen, laat staan onze pensioenen betalen.

De Vlaming werkt zich te pletter en staat onder steeds grotere prestatiedruk. Hij wordt uitgeperst. Door het bedrijfsleven op zijn werk, door de overheid in zijn belastingen. En als er geen jus meer in zit, wordt die Vlaming door beide in de vuilbak gegooid. De bankensector, die met zijn roekeloze kapitalisme de crisis van 2008 veroorzaakte waarvoor we allemaal hebben moeten betalen, presteert het schaamteloos mensen ouder dan 55 op brugpensioen of gewoon naar huis te sturen. Afgedankt en zogenaamd nutteloos. De samenleving betaalt een tweede keer voor hun egoïsme en winstbejag. Tegelijk verwijt de regering dat onze ouderen niet lang genoeg werken. En dus bespaart ze maar op onze pensioenen.

Geen verandering, nog minder verbetering

Stijgende prijzen voor rusthuizen en bij de laagste pensioenen in Europa, terwijl we van de hoogste belastingen betalen.

Willen wij dat onze ouderen glas uit vuilbakken moeten gaan halen voor het statiegeld om het einde van de maand te halen, zoals in Duitsland? Tegelijkertijd vernemen we dat een op de vijf kinderen in armoede opgroeit, maar de regering gooit droog de handdoek in de ring als het om armoedebestrijding gaat. Margaret Thatcher zei in haar afscheidsrede tegen de socialistische oppositie: "You'd rather have the poor poorer, provided that the rich are less rich"' Hetzelfde idee gaat op voor deze regering.

Zijn de Vlamingen profiterende luiaards?

Besparingen op pensioenen zorgen er helemaal niet voor dat de werkenden beter af zijn, minder hard moeten werken en minder belastingen betalen. Integendeel. Terwijl onze buurlanden gebruikmaken van meevallers als de lage rente en de algemene economische opleving in Europa om hun schulden af te bouwen, krijgt onze regering de rekeningen niet op orde en blijft ze schulden opstapelen.

Alleen krijgen we daar nu nog minder sociale bescherming voor terug. Er is helemaal geen verandering, en nog minder een verbetering.

N-VA = PS

Voor N-VA-voorzitter Bart De Wever klinkt het plots dat onze sociale zekerheid beschermd moet worden tegen migratie. Zowel in 2016 als in 2017 klonk het omgekeerde, hij zag toen geen enkel alternatief voor zichzelf en zijn besparingsbeleid in de sociale zekerheid van de Vlamingen. Hoe kan je zo'n pirouette verklaren?

De verkiezingen zijn in aantocht. Het rapport van zijn beleid is precies het omgekeerde van de beloftes uit 2014. Er is meer migratie, de pensioenleeftijd is opgetrokken naar 67 jaar en de rekeningen zijn helemaal niet in orde. Iedereen in het wereldje van politici en journalisten weet dat. Maar met een beate bewondering, eigen aan het cynische wereldje van de politiek en de media, kijken ze verwondert hoe de N-VA daarmee kan, of denkt, weg te geraken.

De show van de traditionele politieke partijen

Decennia hebben de traditionele partijen, de Volksunie/N-VA incluis, ons bestuurd. Ze hebben een staatsschuld van 400 miljard euro veroorzaakt, en ons een moordende fiscale druk en een multiculturele immigratietsunami van 1,5 miljoen immigranten door de strot geduwd.

Het resultaat van twintig jaar onafgebroken VLD aan de macht: 54 procent fiscale druk voor alleenstaanden. Is dat een rechts bestuur? Import van honderdduizenden allochtonen in onze sociale zekerheid en multiculturele chaos waar enkel de rijken uit kunnen ontsnappen, is dat het sociale beleid van links?

Vlaanderen betaalt 103 miljoen euro kinderbijslag voor kinderen in het buitenland. Tegelijk bespaart deze N-VA-regering 140 miljoen euro op kinderbijslag van Vlaamse gezinnen. Nog pijnlijker is dat de kinderbijslag van Franstalige gezinnen wel geïndexeerd werd.

Is dat dan de bedoeling van eigen Vlaamse bevoegdheden voor de N-VA, kunnen besparen op onze eigen mensen? Er is wel degelijk een alternatief voor dat beleid van besparingen, laagste pensioenen en hoogste belastingen. Onze zusterpartij FPÖ bespaart in Oostenrijk op het kindergeld dat naar het buitenland vloeit, in plaats van op de eigen mensen. Gezond verstand, wat normaal is, en zoals het hoort te zijn.

Een andere politiek is mogelijk

Links wil nog meer belastingen. Rechts wil nog meer besparingen. En na de verkiezingen verandert opnieuw niets aan de essentie van België. En die is dat de Vlamingen moeten werken... voor een ander. 7miljard euro per jaar bedragen de transfers naar Wallonië. Elke werkende Vlaming betaalt 2500 euro te veel belastingen voor wat hij terugkrijgt. Daar verandert niets aan met deze regering. De factuur van de massamigratie komt daar nog eens bovenop: 7,2 miljard ero per jaar. Ook daar verandert niets aan met deze regering.

Wij hebben geen linkse of rechtse regering nodig, maar een Vlaamse en nationalistische politiek. Dat betekent onze sociale zekerheid beschermen voor buitenlandse nieuwkomers die er nooit aan bijgedragen hebben. Dat betekent de transfers naar de Franstaligen stoppen. Dat betekent lagere belastingen én deftige pensioenen.

De politici moeten de welvaart en het welzijn van de eigen burgers dienen. Daarvoor zijn ze verkozen. Onze eigen mensen moeten daarbij logischerwijs op de eerste plaats komen. Dat is de echte keuze waar de Vlamingen voor staan. In plaats van altijd meer van hetzelfde non-beleid dat goed is voor de carrière van politici, maar slecht is voor het welzijn en de welvaart van de Vlamingen, moeten Vlamingen hun toekomst in eigen handen nemen.

Het aantal langdurig zieken neemt onrustwekkende proporties aan. Er zijn liefst een derde meer langdurig zieken dan tien jaar geleden. Vorig jaar was on een op de acht werknemers tussen een maand en een jaar thuis door ziekte. Nog alarmerender is dat zelfs dertigers, in principe in de fleur van hun leven, getroffen worden door langdurige ziekte. Maar er is meer. Nog veel meer. We zijn Europees kampioen slikken van antidepressiva. In de laatste tien jaar zijn er 170.000 dagelijkse gebruikers bij gekomen. Ook in het gebruik van slaappillen zijn we koploper. Nergens worden meer angstremmers geslikt dan bij ons. Liefst 16 procent van de Vlaamse bevolking gebruikt pillen om de dag door te komen. Zelfs onze kinderen ontsnappen er niet aan. Het gebruik van antidepressiva bij kinderen, zelfs vanaf elf jaar al, neemt onrustwekkende proporties aan. Tegelijk krijgt de gewone Vlaming van deze regering continu te horen: je moet langer werken, je moet productiever worden, je leeft te lang, je kost te veel pensioen. Je bent met andere woorden een probleem voor deze regering. Er is een recordaantal vacatures, beweren ze... Alleen geraken ze niet ingevuld. De onderliggende boodschap van de Vlaamse overheid luidt: u bent een echte luiaard die in de sociale hangmat parasiteert. Maar is dat wel zo? Er is amper 4,7 procent werkloosheid in Vlaanderen. Onze werkzaamheidsgraad is hoger dan het EU-gemiddelde. Bij de mensen die gezinnen stichten (25-49 jaar) behalen we een zilveren medaille in Europa met 85,2 procent! Tegelijk hebben we bij allochtonen de laagste werkzaamheid van Europa en importeert deze regering tienduizenden laagopgeleiden, zelfs analfabeten, rechtstreeks in onze sociale zekerheid. Zij kunnen hier niets komen doen, laat staan onze pensioenen betalen. De Vlaming werkt zich te pletter en staat onder steeds grotere prestatiedruk. Hij wordt uitgeperst. Door het bedrijfsleven op zijn werk, door de overheid in zijn belastingen. En als er geen jus meer in zit, wordt die Vlaming door beide in de vuilbak gegooid. De bankensector, die met zijn roekeloze kapitalisme de crisis van 2008 veroorzaakte waarvoor we allemaal hebben moeten betalen, presteert het schaamteloos mensen ouder dan 55 op brugpensioen of gewoon naar huis te sturen. Afgedankt en zogenaamd nutteloos. De samenleving betaalt een tweede keer voor hun egoïsme en winstbejag. Tegelijk verwijt de regering dat onze ouderen niet lang genoeg werken. En dus bespaart ze maar op onze pensioenen. Stijgende prijzen voor rusthuizen en bij de laagste pensioenen in Europa, terwijl we van de hoogste belastingen betalen. Willen wij dat onze ouderen glas uit vuilbakken moeten gaan halen voor het statiegeld om het einde van de maand te halen, zoals in Duitsland? Tegelijkertijd vernemen we dat een op de vijf kinderen in armoede opgroeit, maar de regering gooit droog de handdoek in de ring als het om armoedebestrijding gaat. Margaret Thatcher zei in haar afscheidsrede tegen de socialistische oppositie: "You'd rather have the poor poorer, provided that the rich are less rich"' Hetzelfde idee gaat op voor deze regering. Besparingen op pensioenen zorgen er helemaal niet voor dat de werkenden beter af zijn, minder hard moeten werken en minder belastingen betalen. Integendeel. Terwijl onze buurlanden gebruikmaken van meevallers als de lage rente en de algemene economische opleving in Europa om hun schulden af te bouwen, krijgt onze regering de rekeningen niet op orde en blijft ze schulden opstapelen. Alleen krijgen we daar nu nog minder sociale bescherming voor terug. Er is helemaal geen verandering, en nog minder een verbetering. Voor N-VA-voorzitter Bart De Wever klinkt het plots dat onze sociale zekerheid beschermd moet worden tegen migratie. Zowel in 2016 als in 2017 klonk het omgekeerde, hij zag toen geen enkel alternatief voor zichzelf en zijn besparingsbeleid in de sociale zekerheid van de Vlamingen. Hoe kan je zo'n pirouette verklaren? De verkiezingen zijn in aantocht. Het rapport van zijn beleid is precies het omgekeerde van de beloftes uit 2014. Er is meer migratie, de pensioenleeftijd is opgetrokken naar 67 jaar en de rekeningen zijn helemaal niet in orde. Iedereen in het wereldje van politici en journalisten weet dat. Maar met een beate bewondering, eigen aan het cynische wereldje van de politiek en de media, kijken ze verwondert hoe de N-VA daarmee kan, of denkt, weg te geraken. Decennia hebben de traditionele partijen, de Volksunie/N-VA incluis, ons bestuurd. Ze hebben een staatsschuld van 400 miljard euro veroorzaakt, en ons een moordende fiscale druk en een multiculturele immigratietsunami van 1,5 miljoen immigranten door de strot geduwd. Het resultaat van twintig jaar onafgebroken VLD aan de macht: 54 procent fiscale druk voor alleenstaanden. Is dat een rechts bestuur? Import van honderdduizenden allochtonen in onze sociale zekerheid en multiculturele chaos waar enkel de rijken uit kunnen ontsnappen, is dat het sociale beleid van links? Vlaanderen betaalt 103 miljoen euro kinderbijslag voor kinderen in het buitenland. Tegelijk bespaart deze N-VA-regering 140 miljoen euro op kinderbijslag van Vlaamse gezinnen. Nog pijnlijker is dat de kinderbijslag van Franstalige gezinnen wel geïndexeerd werd. Is dat dan de bedoeling van eigen Vlaamse bevoegdheden voor de N-VA, kunnen besparen op onze eigen mensen? Er is wel degelijk een alternatief voor dat beleid van besparingen, laagste pensioenen en hoogste belastingen. Onze zusterpartij FPÖ bespaart in Oostenrijk op het kindergeld dat naar het buitenland vloeit, in plaats van op de eigen mensen. Gezond verstand, wat normaal is, en zoals het hoort te zijn. Links wil nog meer belastingen. Rechts wil nog meer besparingen. En na de verkiezingen verandert opnieuw niets aan de essentie van België. En die is dat de Vlamingen moeten werken... voor een ander. 7miljard euro per jaar bedragen de transfers naar Wallonië. Elke werkende Vlaming betaalt 2500 euro te veel belastingen voor wat hij terugkrijgt. Daar verandert niets aan met deze regering. De factuur van de massamigratie komt daar nog eens bovenop: 7,2 miljard ero per jaar. Ook daar verandert niets aan met deze regering. Wij hebben geen linkse of rechtse regering nodig, maar een Vlaamse en nationalistische politiek. Dat betekent onze sociale zekerheid beschermen voor buitenlandse nieuwkomers die er nooit aan bijgedragen hebben. Dat betekent de transfers naar de Franstaligen stoppen. Dat betekent lagere belastingen én deftige pensioenen. De politici moeten de welvaart en het welzijn van de eigen burgers dienen. Daarvoor zijn ze verkozen. Onze eigen mensen moeten daarbij logischerwijs op de eerste plaats komen. Dat is de echte keuze waar de Vlamingen voor staan. In plaats van altijd meer van hetzelfde non-beleid dat goed is voor de carrière van politici, maar slecht is voor het welzijn en de welvaart van de Vlamingen, moeten Vlamingen hun toekomst in eigen handen nemen.