Ons land, en dan vooral de haven van Antwerpen, droomt al langer van een nieuwe spoorverbinding met het Roergebied, maar stootte in het verleden altijd op Nederlandse tegenstand, omdat het oude tracé van de IJzeren Rijn dwars door Nationaal Park De Meinweg loopt.

In 2016-2017 werd bestudeerd of er een alternatief kon worden gevonden. De resultaten van dat onderzoek werden begin 2018 bekendgemaakt en leidden tot het 3RX-tracé, waarbij de route via Venlo zou worden omgeleid. Nederland zag toch weinig heil in dat 3RX-alternatief. De kosten-batenanalyse viel nogal mager uit, vooral omdat er voor minstens 590 miljoen euro werken nodig zijn en er allicht nog eens 407 tot 762 miljoen kosten zouden bijkomen. De haven van Rotterdam greep die hoge kosten aan om te lobbyen tegen de 3RX-verbinding, die voor extra concurrentie zou zorgen van Antwerpen.

Maar deze zomer start dan toch een nieuwe kosten-batenstudie, die ongeveer een jaar zou duren. De kosten worden verdeeld over de België, Nederland en Duitsland. Bronnen dicht bij het dossier spreken van een voorzichtige opening langs Nederlandse kant.

De nieuwe studie moet rekening houden met factoren die vijf jaar geleden nog niet werden bestudeerd. Het gaat onder andere om de stikstofproblematiek in Nederland en nieuwe milieueisen, waardoor goederenvervoer via het spoor interessanter wordt, maar ook om eventueel gemengd gebruik tussen goederen- en passagiersvervoer om de doelstellingen van de Europese Green Deal te halen.

Ons land, en dan vooral de haven van Antwerpen, droomt al langer van een nieuwe spoorverbinding met het Roergebied, maar stootte in het verleden altijd op Nederlandse tegenstand, omdat het oude tracé van de IJzeren Rijn dwars door Nationaal Park De Meinweg loopt. In 2016-2017 werd bestudeerd of er een alternatief kon worden gevonden. De resultaten van dat onderzoek werden begin 2018 bekendgemaakt en leidden tot het 3RX-tracé, waarbij de route via Venlo zou worden omgeleid. Nederland zag toch weinig heil in dat 3RX-alternatief. De kosten-batenanalyse viel nogal mager uit, vooral omdat er voor minstens 590 miljoen euro werken nodig zijn en er allicht nog eens 407 tot 762 miljoen kosten zouden bijkomen. De haven van Rotterdam greep die hoge kosten aan om te lobbyen tegen de 3RX-verbinding, die voor extra concurrentie zou zorgen van Antwerpen. Maar deze zomer start dan toch een nieuwe kosten-batenstudie, die ongeveer een jaar zou duren. De kosten worden verdeeld over de België, Nederland en Duitsland. Bronnen dicht bij het dossier spreken van een voorzichtige opening langs Nederlandse kant. De nieuwe studie moet rekening houden met factoren die vijf jaar geleden nog niet werden bestudeerd. Het gaat onder andere om de stikstofproblematiek in Nederland en nieuwe milieueisen, waardoor goederenvervoer via het spoor interessanter wordt, maar ook om eventueel gemengd gebruik tussen goederen- en passagiersvervoer om de doelstellingen van de Europese Green Deal te halen.